Thứ sáu, 20/09/2019

Thông báo hàng hải

Độ sâu sau nạo vét duy tu luồng hàng hải sông Dinh năm 2014

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Độ sâu sau nạo vét duy tu luồng hàng hải sông Dinh năm 2014

 VTU – 39 – 2014

- Vùng biển:  Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

- Tên luồng:   Luồng hàng hải sông Dinh.

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Trong phạm vi đáy luồng hàng hải sông Dinh được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0” hải đồ như sau:

1. Đoạn luồng từ biển (giáp với tuyến luồng Vũng Tàu – Thị Vải) đến cầu cảng Vietsovpetro (T7), chiều rộng luồng là 100m, độ sâu nhỏ nhất là 7,0m.

2. Đoạn luồng từ cầu cảng Vietsovpetro đến thượng lưu cầu cảng Công ty Vina Offshore 200m, chiều rộng luồng là 80m, độ sâu nhỏ nhất là 5,8m.

3. Đoạn luồng từ thượng lưu cầu cảng Công ty Vina Offshore 200m đến ngã ba sông Cây Khế, chiều rộng luồng là 80m, độ sâu nhỏ nhất là 4,7m.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện ra vào luồng hàng hải sông Dinh đi đúng trục luồng theo báo hiệu hàng hải dẫn luồng.


Những thông báo khác

Về việc Thiết lập mới báo hiệu nổi: Phao báo hiệu chuyên dùng “DH1”, “DH2” trên đoạn luồng chung phục vụ khai thác bến cảng trung tâm điện lực Duyên Hải

Về độ sâu khu nước trước Bến Cảng Rau Quả

Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải An Thới

Về thông số kỹ thuật độ sâu của luồng vào cảng Bến Đầm – Côn Đảo

Hoạt động giàn khoan ENSCO 107