Thứ hai, 25/03/2019

Thông báo hàng hải

Độ sâu sau nạo vét duy tu luồng sông Dinh năm 2013

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Độ sâu sau nạo vét duy tu luồng sông Dinh năm 2013

VTU-08-2013

Vùng biển: Bà Rịa – Vũng Tàu

Tên luồng: Luồng Sông Dinh

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Miền Nam thông báo:

Trong phạm vi đáy luồng hàng hải Sông Dinh được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu bằng mét tính đến mực nước số “0 Hải đồ” như sau:

1) Đoạn luồng từ phao “9” luồng Vũng Tàu – Thị Vải đến cầu cảng Vietsovpetro (T7), chiều rộng luồng là 100m, độ sâu nhỏ nhất là 7.0m.

2) Đoạn luồng từ cầu cảng Vietsovpetro đến thượng lưu cầu cảng Vina Offshore khoảng 200mét, chiều rộng luồng là 80m, độ sâu nhỏ nhất đạt 5,8 mét.

3) Đoạn từ thượng lưu cầu cảng Vinaoffshore khoảng 200m đến ngã ba Sông Cây Khế, ngang phao số “22” , chiều rộng luồng là 80 mét, độ sâu nhỏ nhất đạt 4,7 mét.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện ra vào luồng hàng hải Sông Dinh đi đúng trục luồng theo các báo hiệu hàng hải dẫn luồng để đảm bảo an toàn hàng hải, lưu ý các điểm cạn trên.


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Vũng Tàu-Thị Vải

Về việc tìm thấy Sà lan SG 6737 bị trôi dạt trên vùng biển tỉnh Trà Vinh VTU – 70 – 2015

Kéo giàn khoan PV Drilling VI từ vị trí H18 – Vũng Tàu đến mỏ Rồng Đôi, lô 11-2

Về khu vực chuyên dùng: Hoạt động của tàu CS.CABLE RETRIEVER sửa chữa, khắc phục sự cố tuyến cáp AAG tại vùng biển Vũng Tàu

Thông số kỹ thuật khu nước trước bến 4.000DWT- Cảng VK102/QK7