Thứ sáu, 18/10/2019

Thông báo hàng hải

Độ sâu vùng nước 02 Ụ tàu của Trạm nghiền Phú Hữu

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Độ sâu vùng nước 02 Ụ tàu của Trạm nghiền Phú Hữu

HCM –  34 – 2013

Vùng biển: Tp. Hồ Chí Minh.

Tên luồng: Luồng Đồng Nai.

Căn cứ đề nghị công bố thông báo hàng hải của Công ty Cổ phần xi măng
Hà Tiên 1;

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

  1. Trong phạm vi khảo sát vùng nước 02 Ụ tàu của Trạm nghiền Phú Hữu – Xi măng Hà Tiên 1 trên luồng Đồng Nai được khống chế bởi các điểm có tọa độ sau:

–         Khu nước Ụ tàu số 1:

Tên điểm

Tọa độ VN-2000

Tọa độ WGS-84

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

T1

10°46’52”9 N

106°48’40”8 E

10°46’49”2 N

106°48’47”3 E

T2

10°46’53”2 N

106°48’40”9 E

10°46’49”5 N

106°48’47”4 E

T3

10°46’53”0 N

106°48’42”3 E

10°46’49”3 N

106°48’48”7 E

T4

10°46’52”6 N

106°48’42”2 E

10°46’49”0 N

106°48’48”7 E

Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước “số 0 Hải đồ” đạt từ 1.3m trở lên.

–         Khu nước Ụ tàu số 2:

Tên điểm

Tọa độ VN-2000

Tọa độ WGS-84

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

K1

10°46’52”3 N

106°48’40”7 E

10°46’48”6 N

106°48’47”2 E

K2

10°46’52”6 N

106°48’40”8 E

10°46’48”9 N

106°48’47”3 E

K3

10°46’52”4 N

106°48’42”2 E

10°46’48”7 N

106°48’48”6 E

K4

10°46’52”1 N

106°48’42”1 E

10°46’48”4 N

106°48’48”5 E

Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước “số 0 Hải đồ” đạt từ 1.6m trở lên.

  1. Trong phạm vi khảo sát rà quét vùng nước 02 Ụ tàu của Trạm nghiền Phú Hữu – Xi măng Hà Tiên 1 không phát hiện chướng ngại vật nguy hiểm./.

Những thông báo khác

Về việc hoạt động khảo sát địa chấn dầu khí Lô 125, 126 thềm lục địa Việt Nam

Độ sâu khu nước trước cảng Xuất nhập khẩu xăng dầu Nhà Bè

thông số độ sâu của luồng hàng hải Định An – Cần Thơ, đoạn cạn ngoài cửa từ phao số “0” đến phao số “16”.

Độ sâu sau nạo vét duy tu luồng hàng hải sông Dinh năm 2016

Hoạt động khảo sát biển tại vùng biển phía Nam và Tây Nam bộ