Thứ sáu, 19/07/2019

Thông báo hàng hải

Độ sâu vùng nước 02 Ụ tàu của Trạm nghiền Phú Hữu

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Độ sâu vùng nước 02 Ụ tàu của Trạm nghiền Phú Hữu

HCM –  34 – 2013

Vùng biển: Tp. Hồ Chí Minh.

Tên luồng: Luồng Đồng Nai.

Căn cứ đề nghị công bố thông báo hàng hải của Công ty Cổ phần xi măng
Hà Tiên 1;

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

  1. Trong phạm vi khảo sát vùng nước 02 Ụ tàu của Trạm nghiền Phú Hữu – Xi măng Hà Tiên 1 trên luồng Đồng Nai được khống chế bởi các điểm có tọa độ sau:

–         Khu nước Ụ tàu số 1:

Tên điểm

Tọa độ VN-2000

Tọa độ WGS-84

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

T1

10°46’52”9 N

106°48’40”8 E

10°46’49”2 N

106°48’47”3 E

T2

10°46’53”2 N

106°48’40”9 E

10°46’49”5 N

106°48’47”4 E

T3

10°46’53”0 N

106°48’42”3 E

10°46’49”3 N

106°48’48”7 E

T4

10°46’52”6 N

106°48’42”2 E

10°46’49”0 N

106°48’48”7 E

Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước “số 0 Hải đồ” đạt từ 1.3m trở lên.

–         Khu nước Ụ tàu số 2:

Tên điểm

Tọa độ VN-2000

Tọa độ WGS-84

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

K1

10°46’52”3 N

106°48’40”7 E

10°46’48”6 N

106°48’47”2 E

K2

10°46’52”6 N

106°48’40”8 E

10°46’48”9 N

106°48’47”3 E

K3

10°46’52”4 N

106°48’42”2 E

10°46’48”7 N

106°48’48”6 E

K4

10°46’52”1 N

106°48’42”1 E

10°46’48”4 N

106°48’48”5 E

Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước “số 0 Hải đồ” đạt từ 1.6m trở lên.

  1. Trong phạm vi khảo sát rà quét vùng nước 02 Ụ tàu của Trạm nghiền Phú Hữu – Xi măng Hà Tiên 1 không phát hiện chướng ngại vật nguy hiểm./.

Những thông báo khác

Về việc sà lan SG 7140 chở đá bị chìm trên luồng hàng hải Đồng Nai

Về việc thiết lập mới 02 phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “L1”, “L2” khống chế khu vực thi công công trình nạo vét khu nước trước bến thiết bị, dự án nhà máy Nhiệt điện Long Phú 1, tỉnh Sóc Trăng

Về việc thi công trục vớt Container trên tàu Trường Hải Star bị chìm trên luồng Vũng Tàu – Thị Vải

Độ sâu khu nước trước cầu cảng và vũng quay tàu thuộc dự án đầu tư xây dựng Kho xăng dầu ngoại quan Vân Phong

Về việc hoàn thành trục vớt và di dời tàu KH-96742TS (tên trước KH-96792TS) bị chìm trên tuyến luồng hàng hải Ba Ngòi