Thứ hai, 17/06/2019

Thông báo hàng hải

Độ sâu vùng nước trước Cảng POSCO SS VINA

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Độ sâu vùng nước trước Cảng POSCO SS VINA

­­

VTU – 44 – 2018

- Vùng biển: Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

- Tên luồng:  Luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải

Căn cứ Đơn đề nghị số 341/PSSV-P&L ngày 25/12/2018 của Công ty TNHH POSCO SS VINA đề nghị thông báo hàng hải độ sâu vùng nước trước Cảng POSCO SS VINA,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo: Trong phạm vi khảo sát khu nước trước cảng POSCO SS VINA, độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0 Hải đồ” như sau:

  1. Khu nước phía trước cảng POSCO SS VINA, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
A1 10o33’38,0”N 107o00’46,3”E 10o33’34,3”N 107o00’52,7”E
B1 10o33’39,4”N 107o00’43,3”E 10o33’35,7”N 107o00’49,8”E
B3 10o33’28,9”N 107o00’38,3”E 10o33’25,2”N 107o00’44,7”E
A7 10o33’29,6”N 107o00’22,2”E 10o33’25,9”N 107o00’48,7”E
  • Độ sâu đạt 7,71m trở lên.
  1. Khu nước ra luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải (tiếp giáp với khu nước trước phía cảng POSCO SS VINA được giới hạn bởi các điểm nêu trên và biên luồng), được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
A2 10o33’40,8”N 107o00’40,3”E 10o33’37,1”N 107o00’46,7”E
A5 10o33’37,2”N 107o00’37,8”E 10o33’33,6”N 107o00’44,2”E
A6 10o33’28,6”N 107o00’36,5”E 10o33’24,9”N 107o00’42,9”E
B3 10o33’28,9”N 107o00’38,3”E 10o33’25,2”N 107o00’44,7”E
B1 10o33’39,4”N 107o00’43,3”E 10o33’35,7”N 107o00’49,8”E
  • Độ sâu đạt 11,52m trở lên.
  • Số liệu thông báo nêu trên căn cứ báo cáo khảo sát địa hình số PSA20181115.TC0.H0.V0.DH.Rev 0 kèm theo bình đồ độ sâu tỷ lệ 1/1000 do Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Cảng – Kỹ thuật Biển đo đạc hoàn thành tháng 12 năm 2018.

Để biết thêm thông tin chi tiết liên hệ với Công ty TNHH POSCO SS VINA.


Những thông báo khác

Về việc kéo giàn khoan PVD III từ Vũng Tàu tới giếng khoan DHN-2X của lô 05.1a

Về việc chấm dứt hoạt động: Phao báo hiệu hàng hải “TH” và “TV” tại khu vực thi công trục vớt tàu Trường Hải Star bị chìm

Về việc phuơng tiện thi công nạo vét cảng STX thuộc khu công nghiệp Đông Xuyên phường Rạch Dừa, Tp. Vũng Tàu

Về việc thay đổi đặc tính hoạt động của phao báo hiệu hàng hải số “1”, “3” luồng cho tàu biển có trọng tải lớn vào Sông Hậu

Thay đổi đặc tính kỹ thuật của các báo hiệu hàng hải trên tuyến luồng hàng hải Soài Rạp