Thứ hai, 25/03/2019

Thông báo hàng hải

Độ sâu vùng nước trước Cảng POSCO SS VINA

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Độ sâu vùng nước trước Cảng POSCO SS VINA

­­

VTU – 44 – 2018

- Vùng biển: Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

- Tên luồng:  Luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải

Căn cứ Đơn đề nghị số 341/PSSV-P&L ngày 25/12/2018 của Công ty TNHH POSCO SS VINA đề nghị thông báo hàng hải độ sâu vùng nước trước Cảng POSCO SS VINA,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo: Trong phạm vi khảo sát khu nước trước cảng POSCO SS VINA, độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0 Hải đồ” như sau:

  1. Khu nước phía trước cảng POSCO SS VINA, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
A1 10o33’38,0”N 107o00’46,3”E 10o33’34,3”N 107o00’52,7”E
B1 10o33’39,4”N 107o00’43,3”E 10o33’35,7”N 107o00’49,8”E
B3 10o33’28,9”N 107o00’38,3”E 10o33’25,2”N 107o00’44,7”E
A7 10o33’29,6”N 107o00’22,2”E 10o33’25,9”N 107o00’48,7”E
  • Độ sâu đạt 7,71m trở lên.
  1. Khu nước ra luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải (tiếp giáp với khu nước trước phía cảng POSCO SS VINA được giới hạn bởi các điểm nêu trên và biên luồng), được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
A2 10o33’40,8”N 107o00’40,3”E 10o33’37,1”N 107o00’46,7”E
A5 10o33’37,2”N 107o00’37,8”E 10o33’33,6”N 107o00’44,2”E
A6 10o33’28,6”N 107o00’36,5”E 10o33’24,9”N 107o00’42,9”E
B3 10o33’28,9”N 107o00’38,3”E 10o33’25,2”N 107o00’44,7”E
B1 10o33’39,4”N 107o00’43,3”E 10o33’35,7”N 107o00’49,8”E
  • Độ sâu đạt 11,52m trở lên.
  • Số liệu thông báo nêu trên căn cứ báo cáo khảo sát địa hình số PSA20181115.TC0.H0.V0.DH.Rev 0 kèm theo bình đồ độ sâu tỷ lệ 1/1000 do Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Cảng – Kỹ thuật Biển đo đạc hoàn thành tháng 12 năm 2018.

Để biết thêm thông tin chi tiết liên hệ với Công ty TNHH POSCO SS VINA.


Những thông báo khác

Về việc kéo giàn khoan Parameswara từ cảng Balikpapan – Indonesia đến cảng Cái Mép – Vũng Tàu và từ cảng Cái Mép – Vũng Tàu đến lô 01&02/10 để khoan giếng KNV-4XP, ngoài khơi biển Việt Nam

Về việc tàu Hải Trường 36 mắc cạn tại vùng biển tỉnh Bình Thuận

Về việc di dời sà lan TG – 14139 bị chìm tại khu vực hạ lưu phao báo hiệu hàng hải số “77” trên luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

Về khu vực hoạt động điều tra, khảo sát biển tại vùng biển khu vực Trung bộ của Trung tâm Hải Văn

Về khu vực chuyên dùng: Hoạt động của tàu CS.CABLE RETRIEVER sửa chữa, khắc phục sự cố tuyến cáp AAG tại vùng biển Vũng Tàu