Thứ sáu, 14/12/2018

Thông báo hàng hải

Độ sâu vùng nước trước cảng Vina Offshore trên sông Dinh

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Độ sâu vùng nước trước cảng Vina Offshore trên sông Dinh

­­

VTU – 38 – 2018

- Vùng biển: Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

- Tên luồng:  Luồng hàng hải sông Dinh

Căn cứ Đơn đề nghị số 80/2018/CV-VNO ngày 21/11/2018 của Công ty TNHH kỹ thuật cơ khí hàng hải Vina Offshore đề nghị thông báo hàng hải độ sâu vùng nước trước cảng Vina Offshore kèm theo Báo cáo kết quả khảo sát địa hình số 1547/BC-XNKSHHMN, kèm theo các bình đồ độ sâu ký hiệu VNO_1811 tỷ lệ 1/500 do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam đo đạc và hoàn thành tháng 11/2018,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo: Trong phạm vi khảo sát khu nước trước cảng Vina Offshore trên sông Dinh, độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0 Hải đồ” như sau:

  1. Khu nước phía trước cảng Vina Offshore, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
A1 10o24’13,4”N 107o06’11,1”E 10o24’09,7”N 107o06’17,5”E
A2 10o24’16,1”N 107o06’11,6”E 10o24’12,4”N 107o06’18,1”E
C 10o24’17,7”N 107o06’10,4”E 10o24’14,1”N 107o06’16,9”E
A3 10o24’13,7”N 107o06’09,6”E 10o24’10,0”N 107o06’16,1”E
  • Độ sâu đạt 3,0m trở lên.
  1. Khu nước ra luồng hàng hải sông Dinh (tiếp giáp với khu nước trước phía cảng Vina Offshore được giới hạn bởi các điểm nêu trên và biên luồng), được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
C 10o24’17,7”N 107o06’10,4”E 10o24’14,1”N 107o06’16,9”E
D 10o24’19,6”N 107o06’09,1”E 10o24’15,9”N 107o06’15,5”E
A4 10o24’12,2”N 107o06’06,2”E 10o24’08,5”N 107o06’12,6”E
A3 10o24’13,7”N 107o06’09,6”E 10o24’10,0”N 107o06’16,1”E

Độ sâu đạt 3,1m trở lên.


Những thông báo khác

Về việc vị trí tàu KH-96792TS bị chìm trên luồng hàng hải Ba Ngòi

Độ sâu luồng hàng hải Đồng Nai (đoạn từ ngã ba Mũi Đèn Đỏ đến ngã ba rạch Ông Nhiêu)

Về khu vực thi công sửa chữa tuyến cáp quang ngoài khơi vùng biển tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Về khu vực chuyên dùng: Hoạt động khảo sát địa chấn 3D, Lô 05-1a, ngoài khơi biển Nam Việt Nam

Về việc thi công dịch chuyển phao báo hiệu hàng hải “GR” luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải