Thứ sáu, 23/08/2019

Thông báo hàng hải

Độ sâu vùng nước trước Cầu cảng số 2 (cầu cảng K2-5000 DWT) và cầu cảng số 3 (Cầu K1+K3-5000 DWT) – Bến cảng Đồng Nai

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Độ sâu vùng nước trước Cầu cảng số 2 (cầu cảng K2-5000 DWT) và cầu cảng số 3 (Cầu K1+K3-5000 DWT) – Bến cảng Đồng Nai

­­

ĐNA – 01 – 2019

- Vùng biển: Tỉnh Đồng Nai

- Tên luồng:  Luồng hàng hải Đồng Nai

Căn cứ Đơn đề nghị số 17/CĐN-KTCT ngày 08/01/2019 của Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai đề nghị thông báo hàng hải định kỳ độ sâu khu nước trước cầu cảng số 2 (cầu cảng K2-5000 DWT) và cầu cảng số 3 (Cầu K1+K3-5000 DWT) – Bến cảng Đồng Nai,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo: Trong phạm vi khảo sát khu nước trước cầu Cầu cảng số 2 (cầu cảng K2-5000 DWT) và cầu cảng số 3 (Cầu K1+K3-5000 DWT) – Bến cảng Đồng Nai, độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0 Hải đồ” như sau:

  1. Vùng nước trước Cầu cảng số 2 – khu vực cầu chính 72m (Bến K2 – 5.000DWT), được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
A2 10053’58,2”N 106050’22,6”E 10053’54,5”N 1060 50’29,1”E
A3 10053’54,4”N 106050’23,9”E 10053’50,7”N 1060 50’30.4”E
A6 10053’53,5”N 106050’21,4”E 10053’49,8”N 1060 50’27.9”E
A7 10053’57,4”N 106050’20,3”E 10053’53,7”N 1060 50’26.7”E
  • Độ sâu đạt 8,0m trở lên.
  1. Vùng nước trước Cầu cảng số 2 – khu vực mở rộng 48,2m (Bến sà lan 3.000 DWT), được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
A3 10053’54,4”N 106050’23,9”E 10053’50,7”N 1060 50’30,4”E
A4 10053’52,4”N 106050’24,7”E 10053’48,7”N 1060 50’31,1”E
A5 10053’48,7”N 106050’22,9”E 10053’45,0”N 1060 50’29,3”E
A6 10053’53,5”N 106050’21,4”E 10053’49,8”N 1060 50’27,9”E
  • Độ sâu đạt 6,72m trở lên.
  1. Vùng nước trước Cầu cảng số 3 (Cầu cảng K1 + K3 – 5.000DWT), được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
A1 10054’02,1”N 106050’21,2”E 10053’58,4”N 1060 50’27,7”E
A2 10053’58,2”N 106050’22,6”E 10053’54,5”N 1060 50’29,1”E
A7 10053’57,4”N 106050’20,3”E 10053’53,7”N 1060 50’26,7”E
A8 10054’03,4”N 106050’18,5”E 10053’59,7”N 1060 50’24,9”E
  • Độ sâu đạt 8,07m trở lên.
  • Số liệu thông báo nêu trên căn cứ báo cáo khảo sát địa hình số 2412/2018/BCKS kèm theo bình đồ độ sâu ký hiệu CĐN2018 đến CĐN LBT02_12.2018 tỷ lệ 1/500 do Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng Việt Nam Long đo đạc hoàn thành tháng 12 năm 2018.
  • Để biết thêm thông tin chi tiết liên hệ với Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai./.

Những thông báo khác

Thay đổi đặc tính kỹ thuật của các báo hiệu hàng hải trên tuyến luồng hàng hải Soài Rạp

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cầu tàu số 7 cho tàu 30.000DWT và bến tàu 2.200DWT – Cảng Cổ phần Cát Lái

Về việc cấm luồng hàng hải phục vụ thi công tháo dỡ sàn đáy xe đúc trụ T16, công trình xây dựng Cầu Sài Gòn 2

Về việc thiết lập mới thí điểm báo hiệu hàng hải AIS ảo khống chế khu vực đón trả hoa tiêu ngoài khơi Vịnh Gành Rái

Về việc thiết lập mới báo hiệu hàng hải AIS trên phao báo hiệu hàng hải số “0” luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải