Thứ tư, 11/12/2019

Thông báo hàng hải

Độ sâu vùng nước trước cầu cảng Vietsovpetro

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Độ sâu vùng nước trước cầu cảng Vietsovpetro

VTU –  08 – 2012

Vùng biển: tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Tên luồng: Luồng sông Dinh.

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

1. Trong phạm vi khảo sát vùng nước trước cầu cảng Vietsovpetro tính ra tới biên luồng được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

–   Tọa độ khu nước trước bến thượng lưu:

 

Tên điểm

Tọa độ VN-2000

Tọa độ WGS-84

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

A1

10023’29”6 N

107005’36”1 E

10023’25”9 N

107005’42”6 E

A2

10023’34”6 N

107005’47”5 E

10023’30”9 N

107005’54”0 E

A3

10023’37”1 N

107005’46”4 E

10023’33”4 N

107005’52”9 E

A4

10023’32”0 N

107005’35”0 E

10023’28”3 N

107005’41”5 E

Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước “số 0 Hải đồ” đạt từ 8,0m trở lên.

–   Tọa độ khu nước trước bến trung tâm – cầu cảng chính:

 

Tên điểm

Tọa độ VN-2000

Tọa độ WGS-84

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

B1

10023’30”8 N

107005’30”5 E

10023’27”1 N

107005’37”0 E

B2

10023’29”4 N

107005’24”9 E

10023’25”7 N

107005’31”4 E

B3

10023’32”6 N

107005’26”2 E

10023’28”9 N

107005’32”7 E

B4

10023’27”7 N

107005’29”1 E

10023’24”0 N

107005’35”6 E

 

Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước “số 0 Hải đồ” đạt từ 8,5m trở lên.

 

 

2. Trong phạm vi vùng nước khảo sát rà quét vùng nước trước cầu cảng Vietsovpetro không phát hiện chướng ngại vật nguy hiểm.

Những thông báo khác

Về độ sâu luồng vào nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 3 mở rộng

Về việc tạm ngừng hoạt động của chập tiêu N1N2 luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

Hoạt động xây lắp ngoài khơi Phan Thiết

Về việc tạm ngừng hoạt động đăng tiêu số “9” luồng hàng hải sông Dừa

Về việc kéo giàn khoan UMW NAGA 5 từ cảng Keppel FELS, Singapore đến vị trí khoan tại Lô 11-2, mỏ Rồng Đôi – Rồng Đôi Tây, ngoài khơi thềm lục địa Việt Nam