Thứ năm, 22/08/2019

Thông báo hàng hải

Độ sâu vùng nước trước cầu cảng Vietsovpetro

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Độ sâu vùng nước trước cầu cảng Vietsovpetro

VTU –  08 – 2012

Vùng biển: tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Tên luồng: Luồng sông Dinh.

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

1. Trong phạm vi khảo sát vùng nước trước cầu cảng Vietsovpetro tính ra tới biên luồng được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

–   Tọa độ khu nước trước bến thượng lưu:

 

Tên điểm

Tọa độ VN-2000

Tọa độ WGS-84

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

A1

10023’29”6 N

107005’36”1 E

10023’25”9 N

107005’42”6 E

A2

10023’34”6 N

107005’47”5 E

10023’30”9 N

107005’54”0 E

A3

10023’37”1 N

107005’46”4 E

10023’33”4 N

107005’52”9 E

A4

10023’32”0 N

107005’35”0 E

10023’28”3 N

107005’41”5 E

Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước “số 0 Hải đồ” đạt từ 8,0m trở lên.

–   Tọa độ khu nước trước bến trung tâm – cầu cảng chính:

 

Tên điểm

Tọa độ VN-2000

Tọa độ WGS-84

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

B1

10023’30”8 N

107005’30”5 E

10023’27”1 N

107005’37”0 E

B2

10023’29”4 N

107005’24”9 E

10023’25”7 N

107005’31”4 E

B3

10023’32”6 N

107005’26”2 E

10023’28”9 N

107005’32”7 E

B4

10023’27”7 N

107005’29”1 E

10023’24”0 N

107005’35”6 E

 

Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước “số 0 Hải đồ” đạt từ 8,5m trở lên.

 

 

2. Trong phạm vi vùng nước khảo sát rà quét vùng nước trước cầu cảng Vietsovpetro không phát hiện chướng ngại vật nguy hiểm.

Những thông báo khác

thông số độ sâu của luồng hàng hải Định An – Cần Thơ, đoạn cạn ngoài cửa từ phao số “0” đến phao số “16”.

Độ sâu khu nước trước cảng SITV luồng Vũng Tàu – Thị Vải

Độ sâu khu nước trước Bến phao BP7 trên sông Soài Rạp

Độ sâu vùng nước trước cảng container trung tâm Sài Gòn (SPCT)

Độ sâu luồng Vũng Tàu – Thị Vải