Thứ sáu, 18/10/2019

Thông báo hàng hải

Hoạt động giàn khoan ENSCO 107

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Hoạt động giàn khoan ENSCO 107

VTU-49-2012

Vùng biển: Bà Rịa – Vũng Tàu

Căn cứ Văn bản số MEVN/HCM/2012/09/009 ngày 17/9/2012 của Công ty MITRA ENERGY về việc thông báo chương trình khoan tại khu vực lô 19 ngoài khơi Việt Nam,

Tiếp theo Thông báo hàng hải số 111/TBHH-TCTBĐATHHMN ngày 31/8/2012 của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam về Hoạt động của giàn khoan ENSCO 107;

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Miền Nam thông báo Công ty Mitra Energy sẽ tiến hành khoan tìm kiếm thăm dò dầu khí tại khu vực lô 19 ngoài khơi Việt Nam với chi tiết như sau:

1)    Vị trí lô 19:      Vĩ độ: 08000’28.06”N;   Kinh độ: 107013’41.16”E

(Tọa độ trên hệ WGS 84 do Công ty Mitra Energy cung cấp)

2)    Đặc tính của giàn khoan ENSCO 107: không thay đổi

3)    Thời gian thực hiện: Dự kiến từ ngày 17/9/2012 đến ngày 30/10/2012.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Tàu thuyền không cản trở tàu kéo giàn khoan trong lúc di chuyển, không tiếp cận quá 01km vào các bên mạn của tàu kéo giàn khoan.

Trong quá trình giàn khoan định vị và tiến hành khoan, không đi vào vành đai an toàn bán kính 500m tính từ mép của giàn khoan.

Để biết thêm thông tin chi tiết xin liên hệ Công ty Mitra Energy ./.

Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước bến phao neo tàu 50.000DWT kho xăng dầu Cù Lao Tào và khu nước bến 1 và bến 2 (cảng dầu số 01 và cảng dầu số 02) cầu cảng 10.000 DWT – thuộc PVOIL Miền Đông

Về vị trí các trạm điều tiết hàng hải phục vụ thi công cầu Thủ Thiêm 2

Về thông số kỹ thuật độ sâu vùng nước trước cảng Quốc tế SP-PSA sông Thị Vải

Về việc thi công nạo vét duy tu luồng sông Dinh năm 2013

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải sông Dinh