Thứ bảy, 21/10/2017

Thông báo hàng hải

Khảo sát biển tại Lô dầu khí 11-2/11, ngoài khơi thềm lục địa Việt Nam

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Khảo sát biển tại Lô dầu khí 11-2/11, ngoài khơi thềm lục địa Việt Nam

VTU  –  21 – 2017.

Vùng biển: tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Căn cứ văn bản MPN/HSE/FAX/MAY/17/147 ngày 13/6/2017 của Công ty Dầu khí Murphy Phương Nam Oil  về việc khảo sát biển tại Lô dầu khí 11-2/11 của Công ty Murphu Oil,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Công ty Dầu khí Murphy Phương Nam Oil sẽ tiến hành khảo sát biển tại Lô dầu khí 11-2/11, ngoài khơi thềm lục địa Việt Nam, cụ thể như sau:

  1. Khu vực khảo sát đươc giới hạn bởi các điểm có tọa độ sau:
Tên điểm Kinh độ (l) Vĩ độ (j)
A 8005’15,0” N 108008’06,0” E
B 8004’15,0” N 108010’21,0” E
C 8003’31,0” N 108010’01,0” E
D 8004’31,0” N 108007’47,0” E

(Hệ tọa độ WGS – 84, do Công ty Dầu khí Murphy Phương Nam Oil cung cấp)

  1. Đặc điểm nhận dạng của các tàu khảo sát như sau:
  2. a) Tàu PTSC Researcher

- Tên tàu: PTSC Researcher

- Quốc tịch: Việt Nam.

- Kích thước: Dài 50,3m; rộng 11,58m; chiều cao 4,27m.

- Hô hiệu: 3WJZ.

- Màu: Xanh, trắng.

- Tín hiệu xác định ban đêm: Có đèn tín hiệu theo quy định.

  1. b) Tàu MV Sapurakencana Wira

- Tên tàu: MV Sapurakencana Wira

- Quốc tịch: Malaysia.

- Kích thước: Dài 61,2m; rộng 16,0m; chiều cao 4,0m.

- Hô hiệu: 9MLJ2.

- Màu: Đỏ, trắng.

- Tín hiệu xác định ban đêm: Có đèn tín hiệu theo quy định.

  1. Thời gian hoạt động:

- Thời gian: Từ ngày 19/6/2017 đến ngày 23/6/2017.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

- Tàu thuyền hành hải trong vùng biển ngoài khơi thềm lục địa Việt Nam cần lưu ý đi cách xa tàu PTSC Researcher và tàu MV Sapurakencana Wira có đặc điểm nhận dạng nêu trên để đảm bảo an toàn hàng hải.

- Để biết thêm thông tin chi tiết liên hệ với Công ty Dầu khí Murphy Phương Nam Oil.


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cảng Vũng Rô

Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Năm Căn – Bồ Đề

Thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cầu cảng VIETSOVPETRO, luồng hàng hải Sông Dinh

Hoạt động khảo sát địa chấn 3D, Lô 120 thuộc thềm lục địa Việt Nam

Về việc thi công nạo vét duy tu luồng hàng hải sông Dinh năm 2016