Thứ sáu, 19/07/2019

Thông báo hàng hải

Thay đổi vị trí phao BHHH số 4, 5, 6 và số 8 trên luồng Quy Nhơn

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Thay đổi vị trí phao BHHH số 4, 5, 6 và số 8 trên luồng Quy Nhơn

BĐH-04-2013

Vùng biển: Bình Định

Tên luồng: Luồng Quy Nhơn

Tên báo hiệu: 4, 5, 6 và 8

Tọa độ địa lý:

Số hiệu

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

4

13°45’38”9 N

109°14’44”4 E

13°45’35”2 N

109°14’50”9 E

5

13°45’42”6 N

109°14’53”5 E

13°45’38”9 N

109°15’00”0 E

6

13°45’51”5 N

109°14’53”0 E

13°45’47”8 N

109°14’59”5 E

8

13°46’00”7 N

109°15’08”1 E

13°45’57”0 N

109°15’14”6 E

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo: Phao báo hiệu hàng hải dẫn luồng số 4, 5, 6 và số 8 được dịch chuyển đến vị trí mới, tọa độ trong bảng sau:

Số hiệu

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

4

13°45’31”6 N

109°14’37”7 E

13°45’27”9 N

109°14’44”2 E

5

13°45’44”2 N

109°14’51”0 E

13°45’40”5 N

109°14’57”5 E

6

13°45’48”9 N

109°14’44”8 E

13°45’45”2 N

109°14’51”3 E

8

13°46’05”4 N

109°15’04”3 E

13°46’01”7 N

109°15’10”8 E

Các đặc tính khác của phao 4, 5, 6 và phao 8 không thay đổi.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện ra vào luồng Quy Nhơn đi đúng trục luồng theo các báo hiệu hàng hải dẫn luồng để bảo đảm an toàn hàng hải./.


Những thông báo khác

Độ sâu luồng An Thới

Độ sâu các đoạn cạn Vịnh Gành Rái, Kervella, Mũi L’est, Propontis, P71-ĐT83, Phao “58”, Vũng quay tàu VQ1, Vũng quay tàu VQ2 luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu năm 2016

Độ sâu khu nước phía trước cầu cảng 30.000DWT – Cảng xi măng Công Thanh

Về việc thay đổi đặc tính: hải đăng Hòn Lớn hoạt đèn phụ thay thế đèn chính.

Về thông số kỹ thuật khu nước trước bến cầu cảng 20.000DWT cảng Dầu thực vật Nhà Bè