Thứ sáu, 18/10/2019

Thông báo hàng hải

Thay đổi vị trí phao BHHH số 4, 5, 6 và số 8 trên luồng Quy Nhơn

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Thay đổi vị trí phao BHHH số 4, 5, 6 và số 8 trên luồng Quy Nhơn

BĐH-04-2013

Vùng biển: Bình Định

Tên luồng: Luồng Quy Nhơn

Tên báo hiệu: 4, 5, 6 và 8

Tọa độ địa lý:

Số hiệu

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

4

13°45’38”9 N

109°14’44”4 E

13°45’35”2 N

109°14’50”9 E

5

13°45’42”6 N

109°14’53”5 E

13°45’38”9 N

109°15’00”0 E

6

13°45’51”5 N

109°14’53”0 E

13°45’47”8 N

109°14’59”5 E

8

13°46’00”7 N

109°15’08”1 E

13°45’57”0 N

109°15’14”6 E

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo: Phao báo hiệu hàng hải dẫn luồng số 4, 5, 6 và số 8 được dịch chuyển đến vị trí mới, tọa độ trong bảng sau:

Số hiệu

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

4

13°45’31”6 N

109°14’37”7 E

13°45’27”9 N

109°14’44”2 E

5

13°45’44”2 N

109°14’51”0 E

13°45’40”5 N

109°14’57”5 E

6

13°45’48”9 N

109°14’44”8 E

13°45’45”2 N

109°14’51”3 E

8

13°46’05”4 N

109°15’04”3 E

13°46’01”7 N

109°15’10”8 E

Các đặc tính khác của phao 4, 5, 6 và phao 8 không thay đổi.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện ra vào luồng Quy Nhơn đi đúng trục luồng theo các báo hiệu hàng hải dẫn luồng để bảo đảm an toàn hàng hải./.


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Quy Nhơn

Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “N1”, “N2”, “N3”, “N4” thuộc công trình Cải tạo, nâng cấp đường dây 220kV Cao Lãnh – Thốt Nốt

Về thông số kỹ thuật độ sâu vùng nước trước bến cảng 40.000DWT và cảng 5.000DWT tại Xí nghiệp Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè.

Về thông số kỹ thuật khu nước trước bến cảng SSIT – Tân Thành tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Về thông số kỹ thuật độ sâu của luồng hàng hải Côn Sơn – Côn Đảo