Thứ hai, 24/06/2019

Thông báo hàng hải

Thiết lập mới báo hiệu nổi: phao báo hiệu chuyên dùng “P3”, “P4” phục vụ thi công xây dựng cảng Long An.

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc thiết lập mới báo hiệu nổi: phao báo hiệu chuyên dùng “P3”, “P4”
phục vụ thi công xây dựng cảng Long An.

HCM – 30 – 2014.
Vùng biển:        Thành phố Hồ Chí Minh.

Tên luồng:        luồng Soài Rạp.

Tên báo hiệu:    “P3”, “P4”.

Căn cứ văn bản số 359/CHHHTPHCM-PC, ngày 07/8/2013 của Cảng vụ Hàng hải TP. Hồ Chí Minh về việc cho phép tiến hành hoạt động trong vùng nước cảng biển TP. Hồ Chí Minh;

Căn cứ văn bản số 01/2014/ĐĐN/CLA, ngày 05/05/2014 của công ty cổ phần cảng Long An về việc đề nghị đưa báo hiệu hàng hải vào sử dụng; văn bản 03A/2014/CV-QLDA/CLA, ngày nhận 09/6/2014 của công ty cổ phần cảng Long An về việc thực hiện yêu cầu của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam đối với 02 báo hiệu hàng hải “P3”, “P4” khống chế khu vực thi công xây dựng công trình cảng Long An;

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “P3”, “P4” phục vụ thi công xây dựng công trình cảng Long An với những đặc tính nhận biết sau:

– Tọa độ địa lý:

Tên báo hiệu

Hệ tọa độ VN-2000

Hệ tọa độ WGS-84

Vĩ độ (φ)

Kinh độ (λ)

Vĩ độ (φ)

Kinh độ (λ)

“P3”

10032’23”1N 106044’20”9E 10032’19”4N 106044’27”3E

“P4”

10032’08”5N 106044’23”2E 10032’04”8N 106044’29”6E

(Tọa độ do công ty cổ phần cảng Long An cung cấp)
+ Tác dụng: là 02 phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng phục vụ thi công xây dựng cảng Long An.
+ Phao đường kính 2,0 mét.

+ Hình dáng:              Hình tháp lưới.

+ Màu sắc:                 Toàn thân màu vàng.

+ Số hiệu:                  Kẻ chữ “P3”, “P4”.

+ Đặc tính ánh sáng:           Ánh sáng màu vàng, chớp nhóm (3+1), chu kỳ 12 giây.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện thủy hàng hải trên tuyến luồng Soài Rạp, đi qua khu vực thi công xây dựng cảng Long An chú ý phao báo hiệu có đặc điểm nhận biết như trên, đi cách xa báo hiệu, tăng cường cảnh giới để đảm bảo an toàn hàng hải.


Những thông báo khác

Về vị trí tàu An Phú 868 bị chìm trên vùng biển tỉnh Bình Thuận

Về việc chấm dứt hoạt động của báo hiệu chướng ngại vật biệt lập trên đoạn luồng chung dự án cảng biển Trung tâm điện lực Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh.

Về việc khu vực thi công Gói thầu số 08 thuộc công trình: Nạo duy tu luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu năm 2018.

Độ sâu khu nước luồng vào và vũng quay tàu cảng Bãi Vòng – Phú Quốc

Về thông số kỹ thuật độ sâu của luồng hàng hải Côn Sơn – Côn Đảo