Thứ hai, 21/05/2018

Thông báo hàng hải

Thiết lập mới hệ thống phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “P1”, “P2”, “M1”, “M2” thuộc công trình Nâng cấp Bến khách ngang sông Phong Hòa – Ô Môn

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Thiết lập mới hệ thống phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “P1”, “P2”, “M1”, “M2” thuộc công trình Nâng cấp Bến khách ngang sông Phong Hòa – Ô Môn

TVH – TG – 15 – 2018

 • Vùng biển:     Tỉnh Trà Vinh
 • Tên luồng: Luồng hàng hải Định An – Cần Thơ

- Tên báo hiệu:     “P1”, “P2”, “M1”, “M2”

Căn cứ Đơn đề nghị số 86/TTKĐ&BD-QLDA ngày 14/4/2018 của Trung tâm KĐ&BD CTGT về việc thiết lập mới hệ thống phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “P1”, “P2”, “M1”, “M2” thuộc công trình Nâng cấp Bến khách ngang sông Phong Hòa – Ô Môn và các Hồ sơ có liên quan,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo: Thiết lập mới hệ thống phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “P1”, “P2”, “M1”, “M2” thuộc công trình Nâng cấp Bến khách ngang sông Phong Hòa – Ô Môn với những đặc tính nhận biết như sau:

- Vị trí thiết lập báo hiệu: Luồng hàng hải Định An – Cần Thơ.

- Tọa độ địa lý:

Tên báo hiệu Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
“P1” 10009’15,05” N 105039’43,13” E 10009’11,40” N 105039’40,56” E
“P2” 10009’07,15” N 105039’37,41” E 10009’03,50” N 105039’43,84” E
“M1” 10009’06,55” N 105039’06,22” E 10009’02,90” N 105039’12,65” E
“M2” 10008’59,32” N 105039’13,16” E 10008’55,60” N 105039’19,56” E
 • Tác dụng: Báo hiệu giới hạn vùng nước bến khách ngang sông Phong Hòa – Ô Môn.

ĐẶC ĐIỂM NHẬN BIẾT:

 1. Đặc tính nhận biết ban ngày:
 • Đường kính: 2,0m.
 • Hình dạng: Hình tháp;
 • Màu sắc: Toàn thân màu vàng;
 • Dấu hiệu đỉnh: Một chữ “X” màu vàng;
 • Số hiệu: Kẻ chữ “P1”, “P2”, “M1”, “M2”, màu đỏ;
 1. Đặc tính nhận biết ban đêm:
 • Đặc tính ánh sáng: Ánh sáng màu vàng, chớp nhóm (3+1), chu kỳ 12,0 giây;
 • Tầm hiệu lực ánh sáng: 2,5 Hải lý.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện hành trình trên tuyến luồng hàng hải Định An – Cần Thơ, chú ý phao báo hiệu có đặc điểm nêu trên, đi cách xa báo hiệu, tăng cường cảnh giới để đảm bảo an toàn hàng hải.


Những thông báo khác

Về việc tàu kéo TV2177 và sà lan SL4495 bị chìm trên luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu.

Về việc thiết lập phao báo hiệu hàng hải “59” luồng Soài Rạp – Hiệp Phước

Về thông số kỹ thuật khu nước trước bến cầu cảng 20.000DWT cảng Dầu thực vật Nhà Bè

Độ sâu vùng nước trước Cầu cảng tiếp nhận tàu, sà lan 2.000DWT phía sông Đồng Điền – Cảng Tân Cảng Hiệp Phước

Độ sâu các đoạn cạn Dần Xây, Đá Hàn, Navioil, luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu năm 2016