Thứ bảy, 19/01/2019

Thông báo hàng hải

Thiết lập mới hệ thống phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “P1”, “P2”, “M1”, “M2” thuộc công trình Nâng cấp Bến khách ngang sông Phong Hòa – Ô Môn

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Thiết lập mới hệ thống phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “P1”, “P2”, “M1”, “M2” thuộc công trình Nâng cấp Bến khách ngang sông Phong Hòa – Ô Môn

TVH – TG – 15 – 2018

 • Vùng biển:     Tỉnh Trà Vinh
 • Tên luồng: Luồng hàng hải Định An – Cần Thơ

- Tên báo hiệu:     “P1”, “P2”, “M1”, “M2”

Căn cứ Đơn đề nghị số 86/TTKĐ&BD-QLDA ngày 14/4/2018 của Trung tâm KĐ&BD CTGT về việc thiết lập mới hệ thống phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “P1”, “P2”, “M1”, “M2” thuộc công trình Nâng cấp Bến khách ngang sông Phong Hòa – Ô Môn và các Hồ sơ có liên quan,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo: Thiết lập mới hệ thống phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “P1”, “P2”, “M1”, “M2” thuộc công trình Nâng cấp Bến khách ngang sông Phong Hòa – Ô Môn với những đặc tính nhận biết như sau:

- Vị trí thiết lập báo hiệu: Luồng hàng hải Định An – Cần Thơ.

- Tọa độ địa lý:

Tên báo hiệu Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
“P1” 10009’15,05” N 105039’43,13” E 10009’11,40” N 105039’40,56” E
“P2” 10009’07,15” N 105039’37,41” E 10009’03,50” N 105039’43,84” E
“M1” 10009’06,55” N 105039’06,22” E 10009’02,90” N 105039’12,65” E
“M2” 10008’59,32” N 105039’13,16” E 10008’55,60” N 105039’19,56” E
 • Tác dụng: Báo hiệu giới hạn vùng nước bến khách ngang sông Phong Hòa – Ô Môn.

ĐẶC ĐIỂM NHẬN BIẾT:

 1. Đặc tính nhận biết ban ngày:
 • Đường kính: 2,0m.
 • Hình dạng: Hình tháp;
 • Màu sắc: Toàn thân màu vàng;
 • Dấu hiệu đỉnh: Một chữ “X” màu vàng;
 • Số hiệu: Kẻ chữ “P1”, “P2”, “M1”, “M2”, màu đỏ;
 1. Đặc tính nhận biết ban đêm:
 • Đặc tính ánh sáng: Ánh sáng màu vàng, chớp nhóm (3+1), chu kỳ 12,0 giây;
 • Tầm hiệu lực ánh sáng: 2,5 Hải lý.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện hành trình trên tuyến luồng hàng hải Định An – Cần Thơ, chú ý phao báo hiệu có đặc điểm nêu trên, đi cách xa báo hiệu, tăng cường cảnh giới để đảm bảo an toàn hàng hải.


Những thông báo khác

Về khu vực thi công: Tàu Trần Hưng Đạo thi công nạo vét duy tu luồng hàng hải Định An – Cần Thơ năm 2016

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cảng Vũng Rô

Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu chuyên dùng “A5” “A7” báo hiệu khu vực thi công công trình nổ mìn phá đá dưới nước Nâng cấp luồng tàu vào cảng Quy Nhơn

Độ sâu vũng quay tàu và luồng tàu ra vào Cảng Tân Cảng – Cái Mép trên sông Thị Vải

Tàu BV 0775 bị chìm trên luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải.