Thứ bảy, 21/10/2017

Thông báo hàng hải

Thiết lập mới hệ thống phao, tiêu báo hiệu hàng hải thuộc dự án cảng than Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 3 mở rộng

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Thiết lập mới hệ thống phao, tiêu báo hiệu hàng hải thuộc dự án cảng than Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 3 mở rộng

TVH – TG – 12 – 2017

 • Vùng biển:     Tỉnh Trà Vinh.

- Tên báo hiệu:     Phao báo hiệu “4A”, “5A”, “H3”; Tiêu “T4”.

Căn cứ Đơn đề nghị số 1357/ANĐ3-KT ngày 31/7/2017 của Ban Quản lý Dự án Nhiệt điện 3 về việc thông báo hàng hải thiết lập mới hệ thống phao, tiêu báo hiệu hàng hải thuộc hạng mục cảng than Dự án Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 3 mở rộng và các hồ sơ kèm theo,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo: Thiết lập mới hệ thống phao, tiêu báo hiệu hàng hải thuộc dự án cảng than Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 3 mở rộng với những đặc tính nhận biết như sau:

- Vị trí thiết lập báo hiệu: Luồng hàng hải chuyên dùng cảng Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải – tỉnh Trà Vinh.

- Tọa độ địa lý:

Tên báo hiệu Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
Phao “4A” 09°34’13,4” N 106°31’55,9” E 09°34’09,7” N 106°32’02,4” E
Phao “5A” 09°34’20,8” N 106°32’13,1” E 09°34’17,1” N 106°32’19,5” E
Phao “H3” 09°34’38,2” N 106°32’23,1” E 09°34’34,5” N 106°32’29,5” E
Tiêu “T4” 09°34’39,8” N 106°32’16,4” E 09°34’36,1” N 106°32’22,9” E

ĐẶC ĐIỂM NHẬN BIẾT:

 1. Phao số “4A”:
 • Tác dụng: Báo hiệu giới hạn luồng về phía trái, tàu thuyền được phép hành trình ở phía phải của báo hiệu;
  • Đặc tính nhận biết ban ngày:
 • Đường kính: 2,0m;
 • Hình dạng: Hình tháp;
 • Màu sắc: Toàn thân màu đỏ;
 • Dấu hiệu đỉnh: Một hình trụ màu đỏ;
 • Số hiệu: Kẻ số “4A”, màu trắng;
  • Đặc tính nhận biết ban đêm:
 • Đặc tính ánh sáng: Ánh sáng đỏ, chớp đơn, chu kỳ 3,0 giây;
 • Tầm hiệu lực ánh sáng: 2,0 hải lý.
 1. Phao số “5A”:
 • Tác dụng: Báo hiệu giới hạn luồng về phía phải, tàu thuyền được phép hành trình ở phía trái của báo hiệu;
  • Đặc tính nhận biết ban ngày:
 • Đường kính:          2,0m;
 • Hình dạng: Hình tháp;
 • Màu sắc: Toàn thân màu xanh lục;
 • Dấu hiệu đỉnh: Một hình nón màu xanh lục, đỉnh hướng lên trên;
 • Số hiệu: Kẻ số “5A”, màu trắng;
  • Đặc tính nhận biết ban đêm:
 • Đặc tính ánh sáng: Ánh sáng xanh lục, chớp đơn, chu kỳ 3,0 giây;
 • Tầm hiệu lực ánh sáng: 2,0 hải lý.
 1. Phao số “H3”:
 • Tác dụng: Báo hiệu giới hạn vũng quay tàu.
  • Đặc tính nhận biết ban ngày:
 • Đường kính: 2,0m;
 • Hình dạng: Hình tháp;
 • Màu sắc: Toàn thân màu vàng;
 • Dấu hiệu đỉnh: Một chữ “X” màu vàng;
 • Số hiệu: Kẻ chữ “H3” màu đỏ;
  • Đặc tính nhận biết ban đêm:
 • Đặc tính ánh sáng: Ánh sáng màu vàng, chớp nhóm (3+1), chu kỳ 12,0 giây;
 • Tầm hiệu lực ánh sáng: 2,0 Hải lý.
 1. Tiêu “T4”:
 • Tác dụng: Báo hiệu bến cập tàu Duyên Hải 3
  • Đặc tính nhận biết ban ngày:
 • Đường kính: 0,216m;
 • Hình dạng: Hình trụ;
 • Màu sắc: Trắng đen xen kẽ;
  • Đặc tính nhận biết ban đêm:
 • Đặc tính ánh sáng: Ánh sáng màu trắng, chớp nhóm (2+1), chu kỳ 15,0 giây;
 • Tầm hiệu lực ánh sáng: 6,0 Hải lý.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện hành trình trên tuyến luồng hàng hải chuyên dùng vào cảng than Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 3 mở rộng, chú ý phao báo hiệu có đặc điểm nêu trên, đi cách xa báo hiệu, tăng cường cảnh giới để đảm bảo an toàn hàng hải.


Những thông báo khác

Về khu vực chuyên dùng: Hoạt động khảo sát địa chấn 3D, Lô 118-119 thuộc thềm lục địa Việt Nam

Hoạt động kéo giàn khoan Ensco 109 khỏi vị trí khoan tại lô 16-1, mỏ Tê Giác Trắng, ngoài khơi tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Về thông số kỹ thuật độ sâu các đoạn cạn luồng hàng hải Vũng Tàu-Thị Vải

Độ sâu vùng nước trước bến sà lan 1500DWT thuộc Tổng kho xăng dầu Soài Rạp – Hiệp Phước

Về thông số kỹ thuật luồng hàng hải vào cảng Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận