Thứ sáu, 19/07/2019

Thông báo hàng hải

Thiết lập mới phao báo hiệu chướng ngại vật trên luồng hàng hải Hà Tiên

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Thiết lập mới phao báo hiệu chướng ngại vật trên luồng hàng hải Hà Tiên

KGG- TG – 08 – 2018

 • Vùng biển:     Tỉnh Kiên Giang

- Tên luồng:         Luồng hàng hải Hà Tiên

- Tên báo hiệu:     Phao báo hiệu hàng hải “H”

Căn cứ Văn bản số 628/CTBĐATHHTNB-KT ngày 01/8/2018 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Tây Nam Bộ; Báo cáo tọa độ số 1044/BCP-XNKSHHMN ngày 01/8/2018 của Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Thiết lập mới phao báo hiệu chướng ngại vật trên luồng hàng hải Hà Tiên với những đặc tính nhận biết như sau:

- Vị trí thiết lập báo hiệu: Luồng hàng hải Hà Tiên.

- Tọa độ địa lý:

Tên phao Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
“H” 10°22’42,0” N 104°28’58,8” E 10°22’38,4” N 104°29’05,2” E

ĐẶC ĐIỂM NHẬN BIẾT:

 • Tác dụng: Báo hiệu chướng ngại vật biệt lập, tàu thuyền có thể hành trình xung quanh vị trí đặt báo hiệu.
 1. Đặc tính nhận biết ban ngày:
 • Đường kính:     2,0m;
 • Hình dạng:   Hình tháp lưới;
 • Màu sắc:     Màu đen với một dải màu đỏ nằm ngang ở giữa;
 • Dấu hiệu đỉnh: Hai hình cầu màu đen đặt liên tiếp nhau theo chiều thẳng đứng;
 • Số hiệu:     Kẻ chữ “H”, màu trắng;
 1. Đặc tính nhận biết ban đêm:
 • Đặc tính ánh sáng: Ánh sáng trắng, chớp nhóm 2 chu kỳ 5,0 giây;
 • Tầm hiệu lực ánh sáng: 2,5 Hải lý.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện hành trình trên luồng hàng hải HàTiên, chú ý phao báo hiệu có đặc điểm nêu trên, đi cách xa báo hiệu, tăng cường cảnh giới, giữ liên lạc thông suốt, tuyệt đối tuân thủ sự điều động của Cảng vụ Hàng hải Kiên Giang và lực lượng điều tiết tại hiện trường để đảm bảo an toàn hàng hải.


Những thông báo khác

Thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Sông Tiền

Thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “S1”, “S2”, “S3”, “S4” thuộc công trình Cải tạo, nâng cấp đường dây 220kV Cao Lãnh – Thốt Nốt

Thiết lập mới báo hiệu hàng hải AIS “thực” cho các phao báo hiệu hàng hải trên tuyến luồng hàng hải Soài Rạp

Về việc sự cố va đụng giữa 02 tàu Trường Hải Star và Krairatch-Dignity tại khu vực phao “5”, luồng Vũng Tàu – Thị Vải

Về việc tạm ngừng hoạt động của báo hiệu hàng hải AIS “thực” trên phao báo hiệu hàng hải số “0” luồng hàng hải Soài Rạp