Thứ hai, 22/10/2018

Thông báo hàng hải

Thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải an toàn phía Tây “W” tại khu vực bãi đá ngầm khu vực cảng Đồng Nai thuộc tuyến luồng hàng hải Đồng Nai, đoạn từ rạch Ông Nhiêu đến hạ lưu cầu Đồng Nai

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải an toàn phía Tây “W” tại khu vực bãi đá ngầm khu vực cảng Đồng Nai thuộc tuyến luồng hàng hải Đồng Nai, đoạn từ rạch Ông Nhiêu đến hạ lưu cầu Đồng Nai

ĐNA – TG – 08 – 2017

 • Vùng biển: Tỉnh Đồng Nai
 • Tên luồng: Luồng hàng hải Đồng Nai, đoạn từ rạch Ông Nhiêu đến hạ lưu cầu Đồng Nai.

- Tên báo hiệu:        Phao báo hiệu hàng hải “W”.

Căn cứ Văn bản số 1282/CĐN-KTCT ngày 20/11/2017 (nhận ngày 28/11/2017) của Công ty CP Cảng Đồng Nai về việc công bố thông báo hàng hải phao báo hiệu hàng hải cảnh giới khu vực đá ngầm tại khu vực cảng Đồng Nai; Báo cáo tọa độ số 1111/BCĐV/VIL ngày 11/11/2017 của Công ty CP TVĐT Xây dựng Việt Nam Long,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo về việc thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải an toàn phía Tây “W” tại khu vực đá ngầm khu vực cảng Đồng Nai, thuộc tuyến luồng hàng hải Đồng Nai, đoạn từ rạch Ông Nhiêu đến hạ lưu cầu Đồng Nai với những đặc tính nhận biết như sau:

- Vị trí thiết lập báo hiệu: Luồng hàng hải Đồng Nai, đoạn từ rạch Ông Nhiêu đến hạ lưu cầu Đồng Nai.

- Tọa độ địa lý:

Tên phao Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
“W” 10°53’50,9” N 106°50’25,0” E 10°53’47,2” N 106°50’31,5” E
 • Tác dụng: Báo hiệu an toàn phía Tây, tàu thuyền được phép hành trình ở phía Tây của báo hiệu.
  • Đặc tính nhận biết ban ngày:
 • Đường kính:          2,0m;
 • Hình dạng: Hình tháp;
 • Màu sắc: Màu vàng với một dải màu đen nằm ngang ở giữa có chiều cao bằng 1/3 chiều cao phần nổi của báo hiệu;
 • Dấu hiệu đỉnh: Hai hình nón màu đen đặt liên tiếp nhau theo chiều thẳng đứng, đỉnh hình nón nối tiếp nhau;
 • Số hiệu: Kẻ chữ “W”, màu trắng trên nền đen;
  • Đặc tính nhận biết ban đêm:
 • Đặc tính ánh sáng: Ánh sáng trắng, chớp nhanh nhóm 9, chu kỳ 15s;
 • Tầm hiệu lực ánh sáng: 2÷3 hải lý.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện hành trình trên tuyến luồng sông Đồng Nai, đoạn từ rạch Ông Nhiêu đến hạ lưu cầu Đồng Nai lưu ý khi đi qua khu vực phao báo hiệu hàng hải có đặc tính như trên, thận trọng, tăng cường cảnh giới để đảm bảo an toàn.


Những thông báo khác

Về đặc tính kỹ thuật đăng tiêu đầu đê phía Nam, đăng tiêu đầu đê phía Bắc báo hiệu cửa sông Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

Về việc chấm dứt hoạt động của phao BHHH “B2” và bổ sung đặc tính phao BHHH “TH1” thi công cảng Baria Serece

Về việc lắp đặt giàn khai thác dầu khí tại Lô 15-1 ngoài khơi Việt Nam

Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải An Thới

Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “N1”, “N2”, “N3”, “N4” thuộc công trình Cải tạo, nâng cấp đường dây 220kV Cao Lãnh – Thốt Nốt