Thứ bảy, 23/03/2019

Thông báo hàng hải

Thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “C1”, “C2” phục vụ thi công dự án cảng tổng hợp Cái Mép giai đoạn 1

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “C1”, “C2” phục vụ thi công dự án cảng tổng hợp Cái Mép giai đoạn 1

VTU – TG – 01 – 2019

 • Vùng biển:     Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
 • Tên luồng: Luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải

- Tên báo hiệu:     “C1”, “C2”

Căn cứ Đơn đề nghị số 35/2018 ngày 28/12/2018 của Công ty TNHH Cảng tổng hợp Cái Mép về việc thông báo hàng hải phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “C1”, “C2” phục vụ thi công dự án cảng tổng hợp Cái Mép giai đoạn 1,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo: Thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng ““C1”, “C2” phục vụ thi công dự án cảng tổng hợp Cái Mép giai đoạn 1 với những đặc tính nhận biết như sau:

- Vị trí thiết lập báo hiệu: Luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải.

- Tọa độ địa lý:

Tên phao báo hiệu Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
“C1” 10°31’15,7”N 107°00’49,4”E 10°31’12,0”N 107°00’55,8”E
“C2” 10°31’26,6”N 107°00’55,6”E 10°31’22,9”N 107°01’02,1”E
 • Tác dụng: Báo hiệu khu vực thi công thuộc dự án cảng tổng hợp Cái Mép giai đoạn 1.

ĐẶC ĐIỂM NHẬN BIẾT:

 1. Đặc tính nhận biết ban ngày:
 • Đường kính: 1,6m;
 • Hình dạng: Hình tháp;
 • Màu sắc: Toàn thân màu vàng;
 • Dấu hiệu đỉnh: Một chữ “X” màu vàng;
 • Số hiệu: Kẻ chữ “C1”, “C2”, màu đỏ;
 1. Đặc tính nhận biết ban đêm:
 • Đặc tính ánh sáng: Ánh sáng màu vàng, chớp nhóm (3+1), chu kỳ 18,0 giây;
 • Tầm hiệu lực ánh sáng: 2,5 Hải lý.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện hành trình trên tuyến luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải, chú ý các phao báo hiệu có đặc điểm nêu trên, đi cách xa báo hiệu, tăng cường cảnh giới, giữ liên lạc thông suốt, tuyệt đối tuân thủ sự điều động của Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu để đảm bảo an toàn hàng hải.


Những thông báo khác

THÔNG BÁO HÀNG HẢI Hoạt động khảo sát Địa chất biển khu vực lô 11-2/11, ngoài khơi thềm lục địa Việt Nam

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cầu cảng SSIC 10.000DWT, Cầu tạm nối dài cầu cảng SSIC và khu vực các bến phao TB1, TB2, TB3 & TB4.

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Định An – Cần Thơ, đoạn luồng từ phao số “0” đến phao số “16”

Về việc thi công nạo vét duy tu luồng hàng hải sông Dinh năm 2016

Về việc hoạt động khảo sát địa chấn phân giải cao tại khu vực vị trí giếng khoan phát triển LD-3P&PLD-1P, Lô 06.1