Thứ hai, 17/06/2019

Thông báo hàng hải

Thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “KB1”, “KB2”, “KB3”, “KB4”, “KB5”, “KB6” ,”KB7”, “KB8” phục vụ thi công công trình đường dây 220kV Kiên Bình – Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “KB1”, “KB2”, “KB3”, “KB4”, “KB5”, “KB6” ,”KB7”, “KB8” phục vụ thi công công trình đường dây 220kV Kiên Bình – Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

KGG – TG – 12 – 2018

 • Vùng biển: Tỉnh Kiên Giang

- Tên báo hiệu:      “KB1”, “KB2”, “KB3”, “KB4”, “KB5”, “KB6” ,”KB7”, “KB8”.

Căn cứ Đơn đề nghị số 8053/AĐLMN-QLCTĐ2 ngày 28/12/2018 của Ban quản lý dự án điện lực miền Nam về việc thông báo hàng hải thiết lập mới hệ thống phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng phục vụ thi công công trình đường dây 220kV Kiên Bình – Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo: Thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “KB1”, “KB2”, “KB3”, “KB4”, “KB5”, “KB6” ,”KB7”, “KB8” phục vụ thi công công trình đường dây 220kV Kiên Bình – Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang với những đặc tính nhận biết như sau:

- Vị trí thiết lập báo hiệu: Khu vực biển Kiên Lương – Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang;

- Tọa độ địa lý:

Tên phao báo hiệu Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
“KB1” 10°04’05,70”N 104°04’27,75”E 10°04’02,00”N 104°04’34,15”E
“KB2” 10°04’31,74”N 104°03’09,02”E 10°04’28,03”N 104°03’15,43”E
“KB3” 10°05’00,45”N 104°07’06,06”E 10°04’56,75”N 104°07’12,48”E
“KB4” 10°04’52,77”N 104°05’47,21”E 10°04’49,08”N 104°05’53,62”E
“KB5” 10°14’20,94”N 104°31’46,11”E 10°14’17,25”N 104°31’52,50”E
“KB6” 10°14’54,44”N 104°30’38,58”E 10°14’50,73”N 104°30’44,97”E
“KB7” 10°14’19,59”N 104°33’53,48”E 10°14’15,88”N 104°33’59,89”E
“KB8” 10°14’52,80”N 104°32’55,85”E 10°14’49,12”N 104°33’02,25”E
 • Tác dụng: Báo hiệu khu vực công trình thi công Đường dây 220kV Kiên Bình – Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

ĐẶC ĐIỂM NHẬN BIẾT:

 1. Đặc tính nhận biết ban ngày:
 • Đường kính: 2,0m;
 • Hình dạng: Hình tháp;
 • Màu sắc: Toàn thân màu vàng;
 • Dấu hiệu đỉnh: Một chữ “X” màu vàng;
 • Số hiệu: Kẻ chữ :“KB1”, “KB2”, “KB3”, “KB4”, “KB5”, “KB6” ,”KB7”, “KB8”, màu đỏ;
 1. Đặc tính nhận biết ban đêm:
 • Đặc tính ánh sáng: Ánh sáng màu vàng, chớp nhóm (3+1), chu kỳ 12,0 giây;
 • Tầm hiệu lực ánh sáng: 2,5 Hải lý.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện hành trình trên vùng biển tỉnh Kiên Giang, chú ý các phao báo hiệu có đặc điểm nêu trên, đi cách xa báo hiệu, tăng cường cảnh giới, giữ liên lạc thông suốt, tuyệt đối tuân thủ sự điều động của Cảng vụ Hàng hải Kiên Giang và lực lượng điều tiết tại hiện trường để đảm bảo an toàn hàng hải.


Những thông báo khác

Về khu vực chuyên dùng: Diễn tập ứng cứu tràn dầu trên vùng biển Vũng Tàu

Về khu vực chuyên dùng: Hành lang an toàn của mỏ Đại Hùng – Lô 05.1a

Độ sâu khu nước phía trước cầu cảng 30.000DWT – Cảng xi măng Công Thanh

Về việc thay đổi đặc tính hoạt động phao báo hiệu hàng hải số “70” trên luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải

Độ sâu các đoạn cạn Vịnh Gành Rái, Dần Xây, Kervella, Mũi L’est, Propontis, Đá Hàn, phao “58”, Navioil, P71-ĐT83, Vũng quay tàu VQ01, Vũng quay tàu VQ02 luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu năm 2017