Thứ năm, 12/12/2019

Thông báo hàng hải

Thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải số “4A” luồng hàng hải Định An – Sông Hậu

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải số “4A” luồng hàng hải Định An – Sông Hậu

TVH – TG – 01 – 2019

  • Vùng biển:     Tỉnh Trà Vinh
  • Tên luồng: Luồng hàng hải Định An – Sông Hậu

- Tên báo hiệu:     Phao báo hiệu hàng hải số “4A”

Căn cứ Văn bản số 160/CTBĐATHHTNB-KT ngày 06/3/2019 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Tây Nam Bộ về việc hoàn thành thiết lập phao báo hiệu hàng hải số “4A” đoạn luồng cửa Định An, luồng hàng hải Định An – Sông Hậu; Báo cáo tọa độ số 277/BCP-XNKSHHMN ngày 07/3/2019 của Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo về việc thiết lập phao báo hiệu hàng hải số “4A” trên đoạn luồng cửa Định An thuộc luồng hàng hải Định An – Sông Hậu với những đặc tính nhận biết như sau:

- Vị trí thiết lập báo hiệu: Đoạn luồng cửa Định An thuộc luồng hàng hải Định An – Sông Hậu.

- Tọa độ địa lý:

Tên phao Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
“4A” 09026’39,8”N 106028’51,3”E 09026’36,1”N 106028’57,8”E

Tác dụng: Báo hiệu giới hạn luồng về phía trái, tàu thuyền được phép hành trình ở phía phải của báo hiệu.

ĐẶC ĐIỂM NHẬN BIẾT:

  1. Đặc tính nhận biết ban ngày:

- Đường kính:                   2,0m;

- Hình dạng:           Hình tháp;

- Màu sắc:               Màu đỏ;

- Dấu hiệu đỉnh:      Một hình trụ màu đỏ;

- Số hiệu:                Kẻ chữ “4A”, màu trắng;

  1. Đặc tính nhận biết ban đêm:
  • Đặc tính ánh sáng: Ánh sáng màu đỏ, chớp đơn, chu kỳ 3,0 giây;
  • Tầm hiệu lực: 2,5 Hải lý.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện hành trình trên đoạn luồng  cửa Định An thuộc tuyến luồng hàng hải Định An – Sông Hậu, chú ý phao báo hiệu có đặc điểm nêu trên, đi cách xa báo hiệu, tăng cường cảnh giới, tuyệt đối tuân thủ sự điều động của Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ để đảm bảo an toàn hàng hải./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Công ty Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– website www.vms-south.vn,

– Phòng: KTKH, HTQT&QLHT;

– Lưu VT-VP, P.ATHHBính

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

Phạm Tuấn Anh


Những thông báo khác

Về việc sà lan TV 1954 bị chìm trên luồng hàng hải Soài Rạp

Về việc việc thiết lập mới 15 phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “QS1”, “QS2”, “QS3”, “QS4”, “QS5”, “QS6”, “QS7”, “QS8”, “QS9”, “QS10”, “QS11”, “QS12”, “QS13”, “QS14”, “QS21” và 02 cột tiêu “T1”; “T2” báo hiệu vùng nước cấm Căn cứ quân sự Cam Ranh

Về độ sâu khu nước bến phao neo BP3 và bến phao neo BP9 trên sông Gò Gia

Về thông số kỹ thuật độ sâu đoạn luồng sông Hậu (từ km 0 + 000 đến km 11 + 000) thuộc gói thầu số 11: Thi công nạo vét luồng sông Hậu và kênh Quan Chánh Bố – dự án ĐTXD công trình luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu

Chấm dứt hoạt động các phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “LP1”, “LP2”, “LP3” khống chế khu vực thi công các bến/cảng (ngoại trừ bến nhập thiết bị) và cửa nhận nước làm mát – Dự án nhà máy Nhiệt điện Long Phú 1