Thứ sáu, 14/12/2018

Thông báo hàng hải

Thông số độ sâu vùng nước đón trả Hoa tiêu tại Quy Nhơn

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Thông số độ sâu vùng nước đón trả Hoa tiêu tại Quy Nhơn

BĐH-19-2018

Vùng biển: Tỉnh Bình Định.

  Căn cứ Bình đồ độ sâu, ký hiệu ĐTHTQN_1811, tỷ lệ 1/5000 do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam thực hiện hoàn thành tháng 11 năm 2018 và đề nghị của Trưởng phòng An toàn hàng hải,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Trong phạm vi khảo sát vùng nước đón trả Hoa tiêu tại Quy Nhơn được giới hạn bởi đường tròn có đường kính 1852m, tâm tại vị trí có tọa độ như sau:

Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
V1 13044’18,0”N 109015’18,0”E 13044’14,3”N 109015’24,5”E

Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính đến mực nước “số 0 Hải đồ” đạt 8,2m trở lên nằm sát biên vùng nước đón trả Hoa tiêu tại Quy Nhơn.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện hành hải trong vùng nước đón trả Hoa tiêu tại Quy Nhơn căn cứ thông báo hàng hải và bình đồ độ sâu để có biện pháp hành hải an toàn. Lưu ý tuyệt đối tuân thủ sự điều động của Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn.

Những thông báo khác

Về khu vực thi công công trình lắp đặt tuyến cáp AAE-1 đoạn S1H.2

Sà lan bị chìm trên luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải

Thông số kỹ thuật luồng hàng hải Vũng Rô

Về việc cấm luồng hàng hải phục vụ thi công tuyến cáp quang qua sông Soài Rạp

Về việc hoàn thành trục vớt và di dời tàu KH-96742TS (tên trước KH-96792TS) bị chìm trên tuyến luồng hàng hải Ba Ngòi