Thứ ba, 17/07/2018

Thông báo hàng hải

Thông số kỹ thuật của luồng, vũng quay tàu và khu nước trước cảng Hòn Khói – tỉnh Khánh Hòa

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Thông số kỹ thuật của luồng, vũng quay tàu và khu nước

trước cảng Hòn Khói – tỉnh Khánh Hòa

KHA – 07 – 2014

Vùng biển: tỉnh Khánh Hòa.

Căn cứ báo cáo kỹ thuật số 406/BCKT-XNKSHHMN, ngày 6/5/2014 kèm theo bình đồ độ sâu, ký hiệu HK_1405, tỷ lệ 1/1000 do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam đo đạc và hoàn thành tháng 5/2014.

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

1. Trong phạm vi khảo sát 02 đoạn luồng vào cảng Hòn Khói – tỉnh Khánh Hòa tính từ tim tuyến khảo sát ra mỗi bên 20m, tổng chiều dài 120m được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

Đoạn luồng

Tên

điểm

Hệ tọa độ VN2000

Hệ tọa độ WGS – 84

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

1

L1

12°34’57”2 N

109°12’51”7 E

12°34’53”5 N

109°12’58”2 E

L2

12°34’57”3 N

109°12’53”2 E

12°34’53”6 N

109°12’59”7 E

L3

12°34’56”7 N

109°12’53”3 E

12°34’53”0 N

109°12’59”7 E

L4

12°34’56”6 N

109°12’51”8 E

12°34’52”8 N

109°12’58”3 E

2

L5

12°34’53”8 N

109°12’52”0 E

12°34’50”1 N

109°12’58”5 E

L6

12°34’54”1 N

109°12’53”5 E

12°34’50”4 N

109°12’60”0 E

L7

12°34’51”1 N

109°12’54”7 E

12°34’47”4 N

109°13’01”1 E

L8

12°34’50”5 N

109°12’53”3 E

12°34’46”8 N

109°12’59”8 E

Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0 Hải đồ” đạt 3,1m.

2. Trong phạm vi khảo sát vùng nước trước cảng Hòn Khói được khống chế bởi các điểm có tọa độ sau:

Tên điểm

Hệ tọa độ VN2000

Hệ tọa độ WGS – 84

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

K2

12°34’46”2 N

109°13’01”6 E

12°34’42”5 N

109°13’08”0 E

K3

12°34’43”9 N

109°13’04”8 E

12°34’40”1 N

109°13’11”2 E

K4

12°34’42”6 N

109°13’03”8 E

12°34’38”8 N

109°13’10”2 E

K5

12°34’44”9 N

109°13’00”6 E

12°34’41”2 N

109°13’07”1 E

Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0 Hải đồ” đạt 3,6m.

3. Trong phạm vi vũng quay tàu có bán kính 52,5m, có tâm tại vị trí có tọa độ:

Tên điểm

Hệ tọa độ VN2000

Hệ tọa độ WGS – 84

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

O

12°34’43”2 N

109°13’02”2 E

12°34’39”5 N

109°13’08”7 E

Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0 Hải đồ” đạt 3,0m


Những thông báo khác

Về việc chấm dứt hoạt động các phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “A1” thuộc công trình Kè bảo vệ khu vực xưởng nhà máy giấy Lee&Man Việt Nam

Về khu vực thi công: Tàu Long Châu thi công nạo vét duy tu luồng hàng hải Định An – Cần Thơ năm 2016

Về việc thay đổi đặc tính: hải đăng Hòn Lớn hoạt đèn phụ thay thế đèn chính.

Độ sâu vùng nước trước bến sà lan 1500DWT thuộc Tổng kho xăng dầu Soài Rạp – Hiệp Phước

Về việc kéo giàn khoan Parameswar từ vị trí giếng khoan KNV-4XP của lô 01&02/10 tới vị trí giếng khoan mới SN-1A của lô 09-2/09