Thứ hai, 18/12/2017

Thông báo hàng hải

Thông số kỹ thuật độ sâu đoạn cạn luồng hàng hải Năm Căn – Bồ Đề đoạn từ thượng lưu phao số “0” đến thượng lưu phao số “12”+1500m

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Thông số kỹ thuật độ sâu đoạn cạn luồng hàng hải Năm Căn – Bồ Đề đoạn từ thượng lưu phao số “0” đến thượng lưu phao số “12”+1500m

CMU – 02 – 2017

Vùng biển: Tỉnh Cà Mau.

Tên luồng hàng hải: Luồng hàng hải Năm Căn – Bồ Đề.

Căn cứ Báo cáo kết quả khảo sát địa hình số 934/BC-XNKSHHMN, ngày 19/9/2017 kèm theo các bình đồ độ sâu tỷ lệ 1/2000 ký hiệu từ ĐC-NC_1709_01 đến ĐC-NC_1709_8 do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam đo đạc và hoàn thành trong tháng 9 năm 2017,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Trong phạm vi đáy luồng hàng hải từ thượng lưu phao số “0” đến thượng lưu phao số “12”+1500m dài 10,4km, rộng 60m (tính từ tim tuyến ra mỗi bên 30m), được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0” Hải đồ là 2,1m.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện ra vào luồng hàng hải Năm Căn – Bồ Đề đi đúng trục luồng theo hướng dẫn của hệ thống báo hiệu hàng hải để đảm bảo an toàn hàng hải.


Những thông báo khác

Độ sâu khu nước trước cảng Xuất nhập khẩu xăng dầu Nhà Bè

Về việc thay đổi đặc tính hoạt động của phao báo hiệu vùng nước cảng Kho xăng dầu ngoại quan Vân Phong

Về việc tạm ngừng hoạt động đăng tiêu “54” luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

Khu vực chuyên dùng: Bắn đạn thật trên biển, khu vực Hòn Đá Tý, ngoài khơi Tỉnh Bình Thuận

Độ sâu luồng Vũng Tàu-Thị Vải