Thứ hai, 15/07/2019

Thông báo hàng hải

Thông số kỹ thuật độ sâu luồng Hà Tiên

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Thông số kỹ thuật độ sâu luồng Hà Tiên

KGG – 03 – 2016

- Vùng biển:     Tỉnh Kiên Giang.

- Tên luồng:     Luồng Hà Tiên.

Căn cứ Báo cáo kỹ thuật số 233A/BC-XNKSHHMN, ngày 22/3/2016 kèm theo các bình đồ đo sâu tỷ lệ 1/2000 ký hiệu từ HT_1603_01 đến HT_1603_11 do Xí nghiệp Khảo sát Hàng hải miền Nam đo đạc và hoàn thành trong tháng 3 năm 2016.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Trong phạm vi thiết kế luồng hàng hải Hà Tiên có chiều dài 11,6km, chiều rộng 60m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu bằng mét tính đến mực nước số “0” Hải đồ đạt từ 2,0m trở lên

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện ra vào luồng Hà Tiên đi đúng trục luồng theo các báo hiệu hàng hải dẫn luồng để đảm bảo an toàn hàng hải.


Những thông báo khác

Về độ sâu luồng và vũng quay tàu tuyến luồng Soài Rạp nối dài (GĐ2) Đoạn từ thượng lưu cảng SPCT đến thượng lưu cảng Tân Cảng Hiệp Phước

Tàu BV 0775 bị chìm trên luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải.

Thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “N1”, “N2”, “N3”, “N4” thuộc công trình Cải tạo, nâng cấp đường dây 220kV Cao Lãnh – Thốt Nốt

Độ sâu sau nạo vét duy tu luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải năm 2013

Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Định An – Cần Thơ, đoạn cạn ngoài cửa biển.