Thứ năm, 21/06/2018

Thông báo hàng hải

Về độ sâu khu nước bến 1 và bến 2 cầu cảng 10.000 DWT – thuộc PVOIL Miền Đông

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về độ sâu khu nước bến 1 và bến 2 cầu cảng 10.000 DWT – thuộc PVOIL Miền Đông

VTU – 08 – 2018

Vùng biển: Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Tên luồng: Luồng hàng hải Sông Dinh.

Căn cứ đơn đề nghị số 131/TKMĐ-KTĐT ngày 01/03/2018 của Xí nghiệp Tổng kho xăng dầu miền Đông về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải khu nước bến 1 và bến 2 cầu cảng 10.000 DWT – thuộc PVOIL Miền Đông; kèm theo bình đồ độ sâu ký hiệu CLT_1802_04, CLT_1802_05 tỷ lệ 1/500, do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam đo đạc hoàn thành tháng 02 năm 2018;

Tiếp theo thông báo hàng hải số 35/TBHH-TCTBĐATHHMN ngày 9 tháng 02 năm 2018,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

  1. Trong phạm vi khảo sát khu nước trước bến 1 cầu cảng 10.000 DWT được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS – 84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
B1 10o23’51,8”N 107o05’52,3”E 10o23’48,1”N 107o05’58,8”E
B2 10o23’46,7”N 107o05’50,1”E 10o23’43,0”N 107o05’56,5”E
B3 10o23’45,2”N 107o05’51,2”E 10o23’41,5”N 107o05’57,6”E
B4 10o23’52,0”N 107o05’54,2”E 10o23’48,3”N 107o06’00,6”E

- Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0” Hải đồ đạt 7,1m.

  1. Trong phạm vi khảo sát khu nước trước bến 2 cầu cảng 10.000 DWT được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS – 84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
B5 10o23’57,1”N 107o05’53,3”E 10o23’53,5”N 107o05’59,7”E
B6 10o23’51,7”N 107o05’52,3”E 10o23’48,0”N 107o05’58,7”E
B7 10o23’50,5”N 107o05’53,8”E 10o23’46,8”N 107o06’00,2”E
B8 10o23’57,8”N 107o05’55,0”E 10o23’54,1”N 107o06’01,4”E

- Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0” Hải đồ đạt 0,3m.


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật khu nước trước bến cảng dầu 15.000DWT – cảng Lataca Nhà Bè

Về khu vực thi công công trình: Nạo vét tuyến luồng hàng hải sông Thị Vải đoạn từ cảng Nhà máy Thép Phú Mỹ đến Nhà máy Xi măng Cẩm Phả theo hình thức tận thu bù chi phí, không sử dụng ngân sách nhà nước

Về việc kéo giàn khoan NAGA 2 ra khỏi vị trí khoan tại Lô 16-1 mỏ Tê Giác Trắng

Về khu vực thi công công trình: Nạo duy tu luồng hàng hải Soài Rạp – Hiệp Phước năm 2016

Độ sâu luồng hàng hải Đồng Nai (đoạn từ ngã ba Mũi Đèn Đỏ đến ngã ba rạch Ông Nhiêu)