Thứ sáu, 14/12/2018

Thông báo hàng hải

Về độ sâu khu nước bến 1 và bến 2 cầu cảng 10.000 DWT – thuộc PVOIL Miền Đông

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về độ sâu khu nước bến 1 và bến 2 cầu cảng 10.000 DWT – thuộc PVOIL Miền Đông

VTU – 08 – 2018

Vùng biển: Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Tên luồng: Luồng hàng hải Sông Dinh.

Căn cứ đơn đề nghị số 131/TKMĐ-KTĐT ngày 01/03/2018 của Xí nghiệp Tổng kho xăng dầu miền Đông về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải khu nước bến 1 và bến 2 cầu cảng 10.000 DWT – thuộc PVOIL Miền Đông; kèm theo bình đồ độ sâu ký hiệu CLT_1802_04, CLT_1802_05 tỷ lệ 1/500, do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam đo đạc hoàn thành tháng 02 năm 2018;

Tiếp theo thông báo hàng hải số 35/TBHH-TCTBĐATHHMN ngày 9 tháng 02 năm 2018,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

  1. Trong phạm vi khảo sát khu nước trước bến 1 cầu cảng 10.000 DWT được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS – 84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
B1 10o23’51,8”N 107o05’52,3”E 10o23’48,1”N 107o05’58,8”E
B2 10o23’46,7”N 107o05’50,1”E 10o23’43,0”N 107o05’56,5”E
B3 10o23’45,2”N 107o05’51,2”E 10o23’41,5”N 107o05’57,6”E
B4 10o23’52,0”N 107o05’54,2”E 10o23’48,3”N 107o06’00,6”E

- Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0” Hải đồ đạt 7,1m.

  1. Trong phạm vi khảo sát khu nước trước bến 2 cầu cảng 10.000 DWT được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS – 84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
B5 10o23’57,1”N 107o05’53,3”E 10o23’53,5”N 107o05’59,7”E
B6 10o23’51,7”N 107o05’52,3”E 10o23’48,0”N 107o05’58,7”E
B7 10o23’50,5”N 107o05’53,8”E 10o23’46,8”N 107o06’00,2”E
B8 10o23’57,8”N 107o05’55,0”E 10o23’54,1”N 107o06’01,4”E

- Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0” Hải đồ đạt 0,3m.


Những thông báo khác

Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “A1”, “A2”, “A3” giới hạn vùng nước thi công công trình đường ống thoát nước biển nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4, tỉnh Bình Thuận

Về việc chấm dứt hoạt động của phao báo hiệu hàng hải “V1” trên tuyến luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải

Về việc thiết lập mới báo hiệu hàng hải nổi: Phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “PA1”, “PA2”, “PA3”, “PA4”, “PC1”, “PC2”, “PC3” khống chế khu A và C, dự án Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá cửa sông Dinh, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Thay đổi đặc tính hoạt động phao báo hiệu hàng hải số “0” và số “46” luồng hàng hải Soài Rạp

Về việc thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải dẫn luồng số “41”, “43”, “45”, “46”, “47”, “48”, “49”, “50”, “51”, “52”, “53”, “54”, “55”, “56”, “57”, “58”, “60”, “62”, “64”, thuộc luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu.