Thứ hai, 18/12/2017

Thông báo hàng hải

Về độ sâu khu nước trước cầu cảng Calofic.

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về độ sâu khu nước trước cầu cảng Calofic.

HCM – 48 – 2017.

Vùng biển: Thành phố Hồ Chí Minh.

Tên luồng: Luồng hàng hải Soài Rạp.

Căn cứ Đơn đề nghị số 137/CLFHP/CV ngày 24/07/2017 của Chi nhánh công ty TNHH Dầu Thực vật Cái Lân tại Hiệp Phước, TP. Hồ Chí Minh về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải định kỳ độ sâu khu nước trước cầu cảng Calofic; Báo cáo Kết quả khảo sát số 030717/BCKS-QMC-2017, kèm theo bình đồ độ sâu ký hiệu CLF tỷ lệ 1/1.000 do Công ty Tư vấn Xây dựng Công trình Giao thông đường thủy Quang Minh đo đạc và hoàn thành tháng 7 năm 2017,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Trong phạm vi khảo sát khu nước trước cầu cảng Calofic được giới hạn  bởi các điểm có tọa độ như sau:

Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
M 10038’10,3” N 106045’58,3” E 10038’06,7” N 106046’04,7” E
N 10038’11,7” N 106046’00,8” E 10038’08,1” N 106046’07,2” E
P 10038’02,4” N 106046’00,7” E 10037’58,7” N 106046’07,1” E
Q 10038’03,8” N 106045’58,3” E 10038’00,1” N 106046’04,7” E

Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0” Hải đồ đạt 10,8m.


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Định An – Cần Thơ, đoạn luồng từ phao số “0” đến phao số “16”

Về việc thi công trục vớt 296m ống hạng mục thi công xây dựng 11,86 km đường ống, Dự án bổ sung nâng cấp cơ sở hạ tầng tại khu vực mỏ Bạch Hổ

Về việc thiết lập phao báo hiệu hàng hải “59” luồng Soài Rạp – Hiệp Phước

Về việc thay đổi đặc tính đèn biển Gành Đèn

Tàu Phúc Xuân 68 bị chìm tại vùng biển tỉnh Khánh Hòa