Thứ bảy, 21/10/2017

Thông báo hàng hải

Về độ sâu khu nước trước cầu cảng Calofic.

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về độ sâu khu nước trước cầu cảng Calofic.

HCM – 48 – 2017.

Vùng biển: Thành phố Hồ Chí Minh.

Tên luồng: Luồng hàng hải Soài Rạp.

Căn cứ Đơn đề nghị số 137/CLFHP/CV ngày 24/07/2017 của Chi nhánh công ty TNHH Dầu Thực vật Cái Lân tại Hiệp Phước, TP. Hồ Chí Minh về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải định kỳ độ sâu khu nước trước cầu cảng Calofic; Báo cáo Kết quả khảo sát số 030717/BCKS-QMC-2017, kèm theo bình đồ độ sâu ký hiệu CLF tỷ lệ 1/1.000 do Công ty Tư vấn Xây dựng Công trình Giao thông đường thủy Quang Minh đo đạc và hoàn thành tháng 7 năm 2017,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Trong phạm vi khảo sát khu nước trước cầu cảng Calofic được giới hạn  bởi các điểm có tọa độ như sau:

Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
M 10038’10,3” N 106045’58,3” E 10038’06,7” N 106046’04,7” E
N 10038’11,7” N 106046’00,8” E 10038’08,1” N 106046’07,2” E
P 10038’02,4” N 106046’00,7” E 10037’58,7” N 106046’07,1” E
Q 10038’03,8” N 106045’58,3” E 10038’00,1” N 106046’04,7” E

Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0” Hải đồ đạt 10,8m.


Những thông báo khác

Về việc thi công nạo vét phần luồng (cả chung và riêng), vũng quay tàu và khu nước trước bến than thuộc Gói thầu số 8 – Dự án Cảng biển TTĐL Duyên Hải

Về việc Thiết lập mới báo hiệu nổi: Phao báo hiệu chuyên dùng “L1”, “L2” khống chế khu vực thi công xây lắp cáp quang qua sông Soài Rạp dọc đường ống cấp nước

Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Định An – Cần Thơ: đoạn luồng mới thiết lập từ Cảng Cần Thơ đến Vàm Ô Môn

Thiết lập mới các phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “T1”, “T2” phục vụ thi công Duy tu, nạo vét luồng Soài Rạp

Về việc Thiết lập mới báo hiệu nổi: Phao báo hiệu chuyên dùng “DH1”, “DH2” trên đoạn luồng chung phục vụ khai thác bến cảng trung tâm điện lực Duyên Hải