Thứ ba, 17/07/2018

Thông báo hàng hải

Về độ sâu khu nước trước cầu cảng Calofic.

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về độ sâu khu nước trước cầu cảng Calofic.

HCM – 48 – 2017.

Vùng biển: Thành phố Hồ Chí Minh.

Tên luồng: Luồng hàng hải Soài Rạp.

Căn cứ Đơn đề nghị số 137/CLFHP/CV ngày 24/07/2017 của Chi nhánh công ty TNHH Dầu Thực vật Cái Lân tại Hiệp Phước, TP. Hồ Chí Minh về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải định kỳ độ sâu khu nước trước cầu cảng Calofic; Báo cáo Kết quả khảo sát số 030717/BCKS-QMC-2017, kèm theo bình đồ độ sâu ký hiệu CLF tỷ lệ 1/1.000 do Công ty Tư vấn Xây dựng Công trình Giao thông đường thủy Quang Minh đo đạc và hoàn thành tháng 7 năm 2017,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Trong phạm vi khảo sát khu nước trước cầu cảng Calofic được giới hạn  bởi các điểm có tọa độ như sau:

Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
M 10038’10,3” N 106045’58,3” E 10038’06,7” N 106046’04,7” E
N 10038’11,7” N 106046’00,8” E 10038’08,1” N 106046’07,2” E
P 10038’02,4” N 106046’00,7” E 10037’58,7” N 106046’07,1” E
Q 10038’03,8” N 106045’58,3” E 10038’00,1” N 106046’04,7” E

Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0” Hải đồ đạt 10,8m.


Những thông báo khác

Thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng phục vụ thi công xây dựng cầu cảng thuộc Dự án xây dựng cảng tổng hợp Vĩnh Hưng Đồng Nai

Hoạt động giàn khoan ENSCO 107

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cầu cảng SSIC, cầu tạm nối dài cầu cảng SSIC

Về việc thay đổi đặc tính kỹ thuật của phao báo hiệu hàng hải số “5A”, “7” thuộc luồng hàng hải Định An – Cần Thơ

Độ sâu khu nước neo đậu tàu trước cầu Cảng nhập 15.000DWT và Cảng xuất 500 DWT của Trạm nghiền Xi măng Thăng Long tại KCN Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, Tp. Hồ Chí Minh