Thứ hai, 21/05/2018

Thông báo hàng hải

Về độ sâu khu nước trước Cầu cảng ELFGAZ SAIGON

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về độ sâu khu nước trước Cầu cảng ELFGAZ SAIGON

HCM – 40 – 2017.

Vùng biển: Thành phố Hồ Chí Minh.

Tên luồng: Luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu.

Căn cứ đơn đề nghị số 1/6/2017-TGV ngày 29/5/2017 của Công ty TNHH TotalGas Việt Nam về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải khu nước trước Cầu cảng ELFGAZ SAIGON; bình đồ độ sâu tỷ lệ 1/500, ký hiệu MBHT-TOTALGAZ/01-2017 do Công ty TNHH khảo sát Phú An thực hiện hoàn thành tháng 01/2017 và biên bản nghiệm thu hoàn thành rà quét chướng ngại vật tại khu nước trước bến Cầu cảng Gaz ngày 21/02/2017,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

  1. Trong phạm vi khảo sát khu nước trước Cầu cảng ELFGAZ SAIGON, được xác định bởi các điểm có tọa độ như sau:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j)
A 10046’25,3” N 106044’04,0” E 10046’21,6” N 106044’10,5” E
B 10046’31,1” N 106044’05,0” E 10046’27,4” N 106044’11,4” E
C 10046’30,2” N 106044’06,0” E 10046’26,6” N 106044’12,5” E
D 10046’25,7” N 106044’05,3” E 10046’22,1” N 106044’11,8” E

  Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0” Hải đồ đạt 5,9m.

2. Trong phạm vi rà quét khu nước trước Cầu cảng ELFGAZ SAIGON được giới hạn bởi các điểm có tọa độ nêu trên không phát hiện chướng ngại vật nguy hiểm.


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Vũng Tàu-Thị Vải

Về khu vực chuyên dùng: Diễn tập ứng cứu tràn dầu trên vùng biển Vũng Tàu

Về khu vực chuyên dùng: Khảo sát biển phục vụ dự án đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn 2

Thông số kỹ thuật khu nước trước bến 4.000DWT- Cảng VK102/QK7

Thiết lập mới các tiêu báo hiệu hàng hải số “24”, “25”, “26”, “31”, “33”, “34” thuộc luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu