Thứ tư, 11/12/2019

Thông báo hàng hải

Về hoạt động khảo sát địa chấn phân giải cao và khảo sát địa chất công trình tại vị trí giếng khoan thăm dò 40/02-CS-IX, bờ Mã Lai – Thổ Chu, thềm lục địa Việt Nam

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về hoạt động khảo sát địa chấn phân giải cao và khảo sát địa chất công trình tại vị trí giếng khoan thăm dò 40/02-CS-IX, bờ Mã Lai – Thổ Chu, thềm lục địa Việt Nam.

KGG – 03 – 2017

Vùng biển: Thềm lục địa Việt Nam

Căn cứ văn bản VN-B4002CS1X-17-LE-007 ngày 08/3/2017 của Công ty Idemitsu Kosan Co., Ltd  về việc thông báo hoạt động khảo sát địa chấn phân giải cao và khảo sát địa chất công trình tại lô HDDK-39&40/02, bờ Mã Lai – Thổ Chu, thềm lục địa nước CHXHCN Việt Nam,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Công ty Idemitsu Kosan Co., Ltd sẽ tiến hành hoạt động khảo sát địa chấn phân giải cao và khảo sát địa chất công trình tại vị trí giếng khoan thăm dò 40/02-CS-IX bằng tàu khảo sát địa chấn phân giải cao PTSC Researcher (được bảo vệ bởi các tàu  BP 13-05-01, HQ 706, HQ 707) và tàu khảo sát địa chất công trình PTSC Surveyor, cụ thể như sau:

  1. Vị trí hoạt động tại khu vực có tọa độ như sau:
Điểm Vĩ tuyến Kinh tuyến (l) TM X(m) TM Y (m)
CS-X 6057’23,9” N 104033’15,9” E 450779 768979
A 6058’22,6” N 104033’13,0” E 450694,2 770781,4
B 6057’49,1” N 104034’09,3” E 452418,3 769750,5
C 6056’25,3” N 104033’18,8” E 450866,1 767178,9
D 6056’58,6” N 104032’22,9” E 449153,6 768204,1

(Hệ tọa độ UTM zone 48N(Central Meridian: 105E)/WGS84 do Công ty Idemitsu Kosan Co., Ltd cung cấp)

  1. Đặc điểm nhận dạng của tàu PTSC Researcher như sau:

- Loại tàu: Tàu nghiên cứu

- Quốc tịch: Việt Nam.

- Kích thước: Dài 50,3m; rộng 11,58m.

- Hô hiệu: 3WJZ.

- Số IMO: 8930419.

- Màu: Xanh, trắng

- Cáp thu nổ địa chất: 1 sợp cáp, chiều dài 1,5km gắn ở đuôi tàu

- Khoảng cách an toàn: Tối thiểu 01 hải lý theo chiều ngang và 03 hải lý theo chiều di chuyển dọc thân tàu.

- Tín hiệu xác định ban đêm: Có đèn tín hiệu theo quy định.

  1. Đặc điểm nhận dạng của tàu BP 13-05-01 như sau:

- Loại tàu: Tàu bảo vệ

- Quốc tịch: Việt Nam.

- Kích thước: Dài 28,5m; rộng 5,5m.

- Hô hiệu: BP 13-05-01.

- Màu: Trắng, xám

- Tín hiệu xác định ban đêm: Có đèn tín hiệu theo quy định.

  1. Đặc điểm nhận dạng của tàu HQ 706 như sau:

- Loại tàu: Tàu bảo vệ

- Quốc tịch: Việt Nam.

- Kích thước: Dài 38,9m; rộng 7,0m.

- Hô hiệu: HQ 706.

- Màu: Trắng, xám

- Tín hiệu xác định ban đêm: Có đèn tín hiệu theo quy định.

  1. Đặc điểm nhận dạng của tàu HQ 707 như sau:

- Loại tàu: Tàu bảo vệ

- Quốc tịch: Việt Nam.

- Kích thước: Dài 38,9m; rộng 7,0m.

- Hô hiệu: HQ 707.

- Màu: Trắng, xám

- Tín hiệu xác định ban đêm: Có đèn tín hiệu theo quy định.

  1. Đặc điểm nhận dạng của tàu PTSC Surveyor như sau:

- Loại tàu: Tàu nghiên cứu

- Quốc tịch: Việt Nam.

- Kích thước: Dài 60,69m; rộng 11,61m.

- Hô hiệu: 7100897.

- Màu: Xanh

- Tín hiệu xác định ban đêm: Có đèn tín hiệu theo quy định.

  1. Thời gian hoạt động:

- Tàu PTSC Researcher:  Từ khoảng giữa tháng 3/2017 đến tháng 4/2017.

- Tàu PTSC Surveyor: Từ khoảng giữa tháng 4/2017 đến tháng 5/2017.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

- Tàu thuyền hành hải trong vùng biển ngoài khơi thềm lục địa Việt Nam cần lưu ý đi cách xa các tàu có đặc điểm nhận dạng nêu trên để đảm bảo an toàn hàng hải.

- Để biết thêm thông tin chi tiết liên hệ với Công ty Idemitsu Kosan Co., Ltd.


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Hà Tiên: đoạn luồng mới thiết lập từ phao số “0” đến Vũng quay tàu

Về việc sà lan SG 5411 bị chìm tại khu vực thi công cầu Phước Khánh trên luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

Về việc chấm dứt hoạt động của phao báo hiệu hàng hải “27”, “29” trên tuyến luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải

Về thông số kỹ thuật luồng hàng hải Sông Dinh

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải sông Đồng Tranh, tuyến luồng hàng hải từ ngã ba Tắt Ông Cu – Tắt Bài đến sông Gò Gia, tuyến luồng hàng hải Tắt Cua và luồng hàng hải Gò Gia