Thứ sáu, 18/10/2019

Thông báo hàng hải

Về khu vực chuyên dùng: Hoạt động của tàu CS.CABLE RETRIEVER sửa chữa, khắc phục sự cố tuyến cáp AAG tại vùng biển Vũng Tàu

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về khu vực chuyên dùng: Hoạt động của tàu CS.CABLE RETRIEVER sửa chữa, khắc phục sự cố tuyến cáp AAG tại vùng biển Vũng Tàu

VTU – 01 -2012

– Vùng biển: tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Căn cứ công văn số 110036/FCVT, ngày 01/01/2012 của Công ty CP vận tải dầu khí Việt Nam chi nhánh Vũng Tàu về việc tàu CS.CABLE RETRIEVER sửa chữa, khắc phục sự cố tuyến cáp AAG tại vùng biển Vũng Tàu,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Tàu CS.CABLE RETRIEVER sẽ tiến hành thực hiện sửa chữa, khắc phục sự cố tuyến cáp quang biển (AAG) tại vùng biển Vũng Tàu với những thông tin chi tiết sau:

1. Khu vực sửa chữa, khắc phục sự cố tuyến cáp quang AAG được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:

TT

Vĩ độ (φ)

Kinh độ (λ)

1

07o25.5902’  N

108o31.0660’  E

2

07o25.1031’  N

108o32.1031’  E

3

07o29.7351’  N

108o31.6189’  E

4

07o16.5660’  N

108o25.1568’  E

5

07o17.2939’  N

108o24.3505’  E

6

07o24.2576’  N

108o30.6517’  E

 

(Toạ độ theo hệ WGS – 84 do Công ty CP Vận tải dầu khí Việt Nam. CN Vũng Tàu cung cấp)

2.  Đặc điểm nhận dạng của tàu CS.CABLE RETRIEVER như sau:

+ Tên Tàu:     CS.CABLE RETRIEVER.

+ Cờ hiệu:     SINGAPORE.

+ Hô hiệu  :   S60M.

+ Số IMO:      9066287.

+ Kích thước: 131,4m x 24,8m x 5,8m.

3. Thời gian hoạt động: Dự kiến từ ngày 04/01/2012 đến 16/02/2012.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

Các phương tiện thủy hành hải hoạt động qua lại trong vùng biển tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu lưu ý đi cách xa khu vực được giới hạn bởi các điểm có tọa độ trên và tàu CS.CABLE RETRIEVER có đặc điểm như trên, thận trọng tăng cường cảnh giới để đảm bảo an toàn hàng hải.


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cầu cảng 15.000 DWT của Công ty TNHH MTV Xăng dầu Tây Nam Bộ

Về thông số kỹ thuật khu nước trước cầu cảng Xăng Dầu K2 tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu VTU – 28 – 2013

Hoạt động khảo sát biển tại vùng biển phía Nam và Tây Nam bộ

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Soài Rạp (đoạn Soài Rạp)

Độ sâu luồng Vũng Tàu – Thị Vải