Thứ ba, 10/12/2019

Thông báo hàng hải

Về khu vực chuyên dùng: Mở rộng vùng an toàn của mỏ Sư tử Vàng, Sư tử Đen lô 15-1

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về khu vực chuyên dùng: Mở rộng vùng an toàn của mỏ Sư tử Vàng, Sư tử Đen lô 15-1

BTN – 04 – 2013

Vùng biển: Bình Thuận.

Căn cứ công văn số 952/OPE-13, ngày 10/6/2013 của Công ty Liên doanh điều hành Cửu Long (CLJOC) về “Mở rộng vùng an toàn của mỏ Sư Tử Vàng và Sư Tử Đen”,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Công ty Liên doanh điều hành Cửu Long thông báo vùng an toàn tại Lô 15-1 với chi tiết như sau:

1. Được giới hạn bởi các điểm có toạ độ sau:

Điểm

Tọa độ

Kinh độ (l)

Vĩ độ( j)

A

108°23’00” E

10°31’00” N

B

108°27’00” E

10°31’00” N

C

108°27’00” E

10°26’00” N

D

108°23’00” E

10°11’00” N

E

108°17’00” E

10°11’00” N

F

108°19’00” E

10°27’00” N

(Hệ tọa độ WGS – 84, do Công ty Liên doanh điều hành Cửu Long cung cấp).

2. Kênh liên lạc :

– FPSO THAIBINH VN:  VHF kênh 09

– FSO QUEENSWAY:     VHF kênh 15

– Sư tử vàng CPP:            VHF kênh 15

3.  Hiệu lực: từ ngày 10/6/2013.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện thủy hành hải hoạt động trên vùng biển Nam Việt Nam lưu ý đi cách xa khu vực được giới hạn bởi các điểm có toạ độ trên để đảm bảo an toàn hàng hải./.


Những thông báo khác

Khảo sát biển tại Lô dầu khí 11-2/11, ngoài khơi thềm lục địa Việt Nam

Về việc di dời sà lan BTr-7759 bị chìm tại khu vực gần cảng VICT luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước neo đậu tàu trước cầu V1 & V2 – Cảng VICT trên sông Sài Gòn

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Định An – Cần Thơ, đoạn luồng từ phao số “0” đến phao số “16”

Về khu vực chuyên dùng: Khảo sát biển phục vụ dự án đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn 2