Thứ sáu, 15/11/2019

Thông báo hàng hải

Về khu vực thi công công trình: Sửa chữa tuyền cáp quang biển AAG ngoài khơi vùng biển tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về khu vực thi công công trình: Sửa chữa tuyền cáp

quang biển AAG ngoài khơi vùng biển tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

VTU – 67 – 2014.

Vùng biển: Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Căn cứ văn bản số 12012015/VTOSA ngày 12/01/2015 của Công ty TNHH Đại lý tàu biển Vũng Tàu (VTOSA) về việc tàu CABLE RETRIEVER sửa tuyến cáp AAG tại vùng biển tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

1. Tàu CABLE RETRIEVER tiến hành sửa tuyến cáp AAG được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:

Các điểm giới hạn

Vĩ độ

Kinh độ

A

09040.93’N

107035.27’E

B

09041.47’N

107036.22’E

C

09031.51’N

107041.87’E

D

09030.98’N

107040.91’E

(Hệ tọa độ WGS-84 do Công ty TNHH Đại lý tàu biển Vũng Tàu cung cấp).

2.  Đặc điểm nhận dạng của tàu CABLE RETRIEVER như sau:

+ Tên tàu: CABLE RETRIEVER.

+ Hô hiệu: S60M.

+ Số IMO: 9063287.

+ Kích thước: Dài 131,30m; rộng 21,80m; mớn nước thiết kế 6,28m.

+ Quốc tịch: Singapore.

+ Tín hiệu xác định ban đêm: Có đèn tín hiệu theo quy định.

3. Thời gian hoạt động:

  Thời gian dự kiến hoạt động của tàu CABLE RETRIEVER tại vùng biển Vũng Tàu: Bắt đầu từ ngày 13/01/2015 đến ngày 23/01/2015.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện thủy hoạt động qua lại trong vùng biển ngoài khơi tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cần lưu ý đi cách xa tàu CABLE RETRIEVER có đặc điểm và vị trí có tọa độ nêu trên tối thiểu 01 hải lý để đảm bảo an toàn hàng hải.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Công ty TNHH Đại lý tàu biển Vũng Tàu (VTOSA). Số điện thoại: +84-0989779919 (Ông Hà Kiên Cường).

Những thông báo khác

Chiến dịch khảo sát đáy biển trước khi lắp đặt các đường ống ngầm tại khu vực mỏ Tê Giác Trắng, Lô 16-1, ngoài khơi Nam Việt Nam

Về việc phục hồi hoạt động đèn chính: Đèn biển Kê Gà

Về việc thiết lập mới 02 phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “C1”, “C2” phục vụ công trình xây dựng nâng cấp kho xăng dầu K34/Cục Hậu cần/Quân khu 9 (giai đoạn 1) – Hạng mục: Nhà trực cầu tàu, cầu cảng 5.000DWT và nạo vét.

Độ sâu luồng hàng hải Soài Rạp, khu vực phao báo hiệu hàng hải số “5”, “6”

Về việc thi công nạo vét duy tu luồng sông Dinh năm 2013