Thứ ba, 18/06/2019

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật độ sâu đoạn cạn luồng hàng hải Định An – Sông Hậu

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật độ sâu đoạn cạn luồng hàng hải Định An – Sông Hậu

TVH – 25 – 2018

Vùng biển: Tỉnh Trà Vinh.

Tên luồng: Luồng hàng hải Định An – Sông Hậu.

Căn cứ bình đồ độ sâu ký hiệu từ ĐCĐA_1812_01 đến ĐCĐA_1812_12, tỷ lệ 1/2000 do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam đo đạc hoàn thành tháng 12/2018 và đề nghị của Trưởng phòng An toàn hàng hải,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Trong phạm vi đáy luồng hàng hải thiết kế rộng 100m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, đoạn cạn luồng hàng hải Định An – Sông Hậu có chiều dài khoảng 17,7km, độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0” Hải đồ như sau:

- Đoạn luồng từ phao báo hiệu hàng hải số “0” đến hạ lưu phao báo hiệu hàng hải số “3” – 220m, chiều dài khoảng 2,4km, độ sâu nhỏ nhất đạt 3,0m, độ sâu nhỏ nhất ở tim luồng đạt 3,2m trở lên.

- Đoạn luồng từ hạ lưu phao báo hiệu hàng hải số “3” – 224m đến thượng lưu phao báo hiệu hàng hải số “4” + 220m, chiều dài khoảng 850m, độ sâu nhỏ nhất đạt 2,0m, độ sâu nhỏ nhất ở tim luồng đạt 2,1m trở lên.

- Đoạn luồng từ thượng lưu phao báo hiệu hàng hải số “4” + 220m đến thượng lưu phao báo hiệu hàng hải số “8” + 360m, chiều dài khoảng 5,7km độ sâu nhỏ nhất đạt 0,8m nằm sát biên luồng phải, độ sâu nhỏ nhất ở tim luồng đạt 1,2m trở lên.

- Đoạn luồng từ thượng lưu phao báo hiệu hàng hải số “8” + 360m đến phao báo hiệu hàng hải số “12”, chiều dài khoảng 3,5km, độ sâu nhỏ nhất đạt 2,1m trở lên.

- Đoạn luồng từ phao báo hiệu hàng hải số “12” đến thượng lưu phao báo hiệu hàng hải số “16” + 660m, chiều dài khoảng 6,0km, độ sâu nhỏ nhất đạt 4,0m trở lên.

  1. HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện hành hải trên luồng hàng hải Định An – Sông Hậu qua cửa Định An căn cứ thông báo hàng hải, bình đồ độ sâu và hệ thống báo hiệu hàng hải dẫn luồng để có biện pháp hàng hải an toàn. Lưu ý các điểm độ sâu của các đoạn luồng đã thông báo trên. Tuyệt đối tuân thủ sự điều động của Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ.


Những thông báo khác

Thiết lập mới hệ thống phao báo hiệu hàng hải luồng cảng nhập than Trung Tâm điện lực Vĩnh Tân, tỉnh Bình Thuận – Dự án cảng nhập than Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cầu cảng SSIC, cầu tạm nối dài cầu cảng SSIC

Về khu vực chuyên dùng: Vị trí neo đậu của tàu Ba Vì

Độ sâu sau nạo vét duy tu luồng hàng hải sông Dinh năm 2015

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Soài Rạp