Thứ tư, 16/01/2019

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật độ sâu đoạn cạn luồng hàng hải Định An – Sông Hậu

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật độ sâu đoạn cạn luồng hàng hải Định An – Sông Hậu

TVH – 25 – 2018

Vùng biển: Tỉnh Trà Vinh.

Tên luồng: Luồng hàng hải Định An – Sông Hậu.

Căn cứ bình đồ độ sâu ký hiệu từ ĐCĐA_1812_01 đến ĐCĐA_1812_12, tỷ lệ 1/2000 do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam đo đạc hoàn thành tháng 12/2018 và đề nghị của Trưởng phòng An toàn hàng hải,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Trong phạm vi đáy luồng hàng hải thiết kế rộng 100m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, đoạn cạn luồng hàng hải Định An – Sông Hậu có chiều dài khoảng 17,7km, độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0” Hải đồ như sau:

- Đoạn luồng từ phao báo hiệu hàng hải số “0” đến hạ lưu phao báo hiệu hàng hải số “3” – 220m, chiều dài khoảng 2,4km, độ sâu nhỏ nhất đạt 3,0m, độ sâu nhỏ nhất ở tim luồng đạt 3,2m trở lên.

- Đoạn luồng từ hạ lưu phao báo hiệu hàng hải số “3” – 224m đến thượng lưu phao báo hiệu hàng hải số “4” + 220m, chiều dài khoảng 850m, độ sâu nhỏ nhất đạt 2,0m, độ sâu nhỏ nhất ở tim luồng đạt 2,1m trở lên.

- Đoạn luồng từ thượng lưu phao báo hiệu hàng hải số “4” + 220m đến thượng lưu phao báo hiệu hàng hải số “8” + 360m, chiều dài khoảng 5,7km độ sâu nhỏ nhất đạt 0,8m nằm sát biên luồng phải, độ sâu nhỏ nhất ở tim luồng đạt 1,2m trở lên.

- Đoạn luồng từ thượng lưu phao báo hiệu hàng hải số “8” + 360m đến phao báo hiệu hàng hải số “12”, chiều dài khoảng 3,5km, độ sâu nhỏ nhất đạt 2,1m trở lên.

- Đoạn luồng từ phao báo hiệu hàng hải số “12” đến thượng lưu phao báo hiệu hàng hải số “16” + 660m, chiều dài khoảng 6,0km, độ sâu nhỏ nhất đạt 4,0m trở lên.

  1. HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện hành hải trên luồng hàng hải Định An – Sông Hậu qua cửa Định An căn cứ thông báo hàng hải, bình đồ độ sâu và hệ thống báo hiệu hàng hải dẫn luồng để có biện pháp hàng hải an toàn. Lưu ý các điểm độ sâu của các đoạn luồng đã thông báo trên. Tuyệt đối tuân thủ sự điều động của Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ.


Những thông báo khác

Chấm dứt hoạt động: Phao báo hiệu chuyên dùng “H4” khống chế vị trí Sà lan bị chìm trên vùng biển Kiên Giang

Về khu vực thi công công trình: Hoạt động khoan thăm dò Dầu khí tại lô 04-2 thềm lục địa Việt Nam.

Độ sâu khu nước Ụ nổi 8.500 tấn của Nhà máy đóng tàu Ba Son mới

Điều chỉnh 02 phao báo hiệu chuyên dùng “T1”, “T2” và trạm điều tiết phục vụ thi công xây dựng tuyến cáp ngầm vượt biển 22kv cấp điện cho đảo Thạch An, huyện Cần Giờ

Về việc thi công công trình Nạo vét duy tu luồng hàng hải cho tàu biển có trọng tải lớn vào sông Hậu năm 2018 – Gói số 7