Chủ nhật, 21/07/2019

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cảng Cát Lái cho tàu 20.000 DWT

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cảng Cát Lái cho tàu 20.000 DWT

HCM – 14 – 2019

Vùng biển: Thành phố Hồ Chí Minh.

Tên luồng: Luồng hàng hải Đồng Nai.

Căn cứ đơn đề nghị số 09/2019/INSEE – CATL ngày 09/4/2019 của Công ty TNHH Siam City Cement (Việt Nam)- Trạm Xi Măng Cát Lái về việc đề nghị thông báo hàng hải độ sâu khu nước trước cảng Cát Lái cho tàu 20.000 DWT; Báo cáo kết quả Khảo sát địa hình số 446/BC-XNKSHHMN ngày 05/4/2019, kèm theo bình đồ độ sâu ký hiệu CL_1904, tỷ lệ 1/1.000 do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam đo đạc hoàn thành tháng 4/2019,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Trong phạm vi khảo sát khu nước trước cảng Cát Lái cho tàu 20.000 DWT, được xác định bởi các điểm có tọa độ như sau:

Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
A1 10o45’11,7”N 106o46’33,5”E 10o45’08,0”N 106o46’40,0”E
A2 10o45’13,3”N 106o46’38,5”E 10o45’09,6”N 106o46’44,9”E
A3 10o45’08,8”N 106o46’47,3”E 10o45’05,1”N 106o46’53,8”E
A4 10o44’57,6”N 106o46’30,4”E 10o44’53,9”N 106o46’36,9”E

– Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0” Hải đồ đạt 8,0 m.


Những thông báo khác

Về việc chấm dứt hoạt động của phao báo hiệu hàng hải “K1”, “K2”, “K3” trên luồng hàng hải Sông Tiền

Độ sâu vùng nước trước cầu cảng Khu Công Nghiệp Đông Xuyên trên Sông Dinh

Điều chỉnh các phao báo hiệu hàng hải trên tuyến luồng hàng hải Định An – Cần Thơ, đoạn Vàm Ô Môn

Thiết lập mới hệ thống phao báo hiệu hàng hải luồng chuyên dùng trạm phân phối xi măng Xuân Thành, tỉnh Khánh Hòa

Thi công nạo vét duy tu luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu năm 2014