Thứ sáu, 23/08/2019

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước Cảng KCN Đông Xuyên

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước Cảng KCN Đông Xuyên

VTU – 16 – 2019

Vùng biển: Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Tên luồng: Luồng hàng hải Sông Dinh.Căn cứ Đơn đề nghị số 22/19-DXP ngày 04/4/2019 của Công Ty Cổ phần Cảng Đông Xuyên về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải khu nước trước Cảng KCN Đông Xuyên; Báo cáo khảo sát địa hình số 406/BC-XNKSHHMN ngày 28/3/2019, kèm theo bình đồ độ sâu ký hiệu ĐX_1903, tỷ lệ 1/500 do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam đo đạc hoàn thành tháng 3 năm 2019,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Trong phạm vi khảo sát độ sâu khu nước trước cảng KCN Đông Xuyên, độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0 Hải đồ” như sau:

  1. Khu nước neo đậu tàu, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:
Tên điểm Hệ toạ độ VN-2000 Hệ toạ độ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
D1 10o24’22,8”N 107o06’15,5”E 10o24’19,1”N 107o06’21,9”E
D2 10o24’20,2”N 107o06’13,5”E 10o24’16,5”N 107o06’19,9”E
D3 10o24’21,1”N 107o06’12,2”E 10o24’17,4”N 107o06’18,6”E
D4 10o24’23,7”N 107o06’14,2”E 10o24’20,0”N 107o06’20,6”E
  • Độ sâu đạt 3,6m trở lên.
  1. Khu nước ra luồng, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:
Tên điểm Hệ toạ độ VN-2000 Hệ toạ độ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
D3 10o24’21,1”N 107o06’12,2”E 10o24’17,4”N 107o06’18,6”E
D4 10o24’23,7”N 107o06’14,2”E 10o24’20,0”N 107o06’20,6”E
D5 10o24’28,0”N 107o06’12,3”E 10o24’24,4”N 107o06’18,8”E
D6 10o24’21,4”N 107o06’09,8”E 10o24’17,7”N 107o06’16,2”E
  • Độ sâu đạt 2,9m trở lên.

Để biết thêm thông tin chi tiết liên hệ Công ty Cổ phần Cảng Đông Xuyên./.


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu

Về việc vật nổi lớn trôi dạt trên vùng biển Việt Nam

Thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Nha Trang

Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu chướng ngại vật “X1”, “X3” tại các vị trí tàu chìm Hà Trung 98 và Hoa Mai 68

Về việc thiết lập mới báo hiệu hàng hải AIS trên phao báo hiệu hàng hải “GR” luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải