Thứ sáu, 21/09/2018

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cảng kho xăng dầu Đông Xuyên

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cảng kho xăng dầu Đông Xuyên

 VTU – 49 – 2017

Vùng biển: Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Tên luồng: Luồng hàng hải Sông Dinh.

Căn cứ đơn đề nghị số 21/2017/CV ngày 5/12/2017 của Công ty CP Hóa dầu Vạn An về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải độ sâu khu nước trước cảng kho xăng dầu Đông Xuyên kèm theo báo cáo khảo sát địa hình số 1259/BC-XNKSHHMN ngày 29/11/2017, bình đồ độ sâu ký hiệu XDĐX_1711 tỷ lệ 1/500 do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam đo đạc và hoàn thành tháng 11 năm 2017,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Trong phạm vi khảo sát khu nước trước cảng kho xăng dầu Đông Xuyên, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:

Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS – 84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
A1 10°23’58,7” N 107°06’04,2” E 10°23’55,0” N 107°06’10,6” E
A2 10°24’04,4” N 107°06’05,7” E 10°24’00,7” N 107°06’12,1” E
A3 10°24’06,1” N 107°06’03,8” E 10°24’02,5” N 107°06’10,3” E
A4 10°23’57,7” N 107°06’00,5” E 10°23’54,0” N 107°06’07,0” E

- Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0” Hải đồ đạt 6,7m


Những thông báo khác

Về việc thiết lập mới 02 phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “S1”, “S2” phục vụ thi công công trình Nạo vét duy tu luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu năm 2017

Về việc Petro pacific 01 bị mắc cạn tại vùng biển Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Độ sâu khu nước trước cầu cảng số 1 & số 2, Công ty CPHH VEDAN Việt Nam

Thông số kỹ thuật khu chuyển tải tạm thời tại khu vực cảng An Thới, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

Về việc hoàn thành di dời tàu kéo TV2177 và sà lan SL4495 bị chìm trên trên luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu về vị trí neo đậu an toàn