Thứ bảy, 16/02/2019

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cảng kho xăng dầu Đông Xuyên

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cảng kho xăng dầu Đông Xuyên

 VTU – 49 – 2017

Vùng biển: Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Tên luồng: Luồng hàng hải Sông Dinh.

Căn cứ đơn đề nghị số 21/2017/CV ngày 5/12/2017 của Công ty CP Hóa dầu Vạn An về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải độ sâu khu nước trước cảng kho xăng dầu Đông Xuyên kèm theo báo cáo khảo sát địa hình số 1259/BC-XNKSHHMN ngày 29/11/2017, bình đồ độ sâu ký hiệu XDĐX_1711 tỷ lệ 1/500 do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam đo đạc và hoàn thành tháng 11 năm 2017,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Trong phạm vi khảo sát khu nước trước cảng kho xăng dầu Đông Xuyên, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:

Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS – 84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
A1 10°23’58,7” N 107°06’04,2” E 10°23’55,0” N 107°06’10,6” E
A2 10°24’04,4” N 107°06’05,7” E 10°24’00,7” N 107°06’12,1” E
A3 10°24’06,1” N 107°06’03,8” E 10°24’02,5” N 107°06’10,3” E
A4 10°23’57,7” N 107°06’00,5” E 10°23’54,0” N 107°06’07,0” E

- Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0” Hải đồ đạt 6,7m


Những thông báo khác

Về việc rà quét chướng ngại vật khu nước trước bến sà lan cảng SSIT – Tân Thành, tỉnh Bả Rịa – Vũng Tàu

Về độ sâu khu nước trước Cầu cảng số 1 cho tàu trọng tải lớn đến 30.000DWT – Cảng Long An.

Thông số kỹ thuật luồng hàng hải Côn Sơn – Côn Đảo.

Về việc thay đổi đặc tính hoạt động của phao báo hiệu hàng hải 11, 13, 15 phục vụ thi công nạo vét luồng Soài Rạp

Độ sâu khu nước trước cầu cảng và vũng quay tàu thuộc dự án đầu tư xây dựng Kho xăng dầu ngoại quan Vân Phong