Chủ nhật, 22/04/2018

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cảng kho xăng dầu Đông Xuyên

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cảng kho xăng dầu Đông Xuyên

 VTU – 49 – 2017

Vùng biển: Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Tên luồng: Luồng hàng hải Sông Dinh.

Căn cứ đơn đề nghị số 21/2017/CV ngày 5/12/2017 của Công ty CP Hóa dầu Vạn An về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải độ sâu khu nước trước cảng kho xăng dầu Đông Xuyên kèm theo báo cáo khảo sát địa hình số 1259/BC-XNKSHHMN ngày 29/11/2017, bình đồ độ sâu ký hiệu XDĐX_1711 tỷ lệ 1/500 do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam đo đạc và hoàn thành tháng 11 năm 2017,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Trong phạm vi khảo sát khu nước trước cảng kho xăng dầu Đông Xuyên, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:

Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS – 84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
A1 10°23’58,7” N 107°06’04,2” E 10°23’55,0” N 107°06’10,6” E
A2 10°24’04,4” N 107°06’05,7” E 10°24’00,7” N 107°06’12,1” E
A3 10°24’06,1” N 107°06’03,8” E 10°24’02,5” N 107°06’10,3” E
A4 10°23’57,7” N 107°06’00,5” E 10°23’54,0” N 107°06’07,0” E

- Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0” Hải đồ đạt 6,7m


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật của độ sâu khu nước luồng và vũng quay tàu cảng Bình Trị – Kiên Giang, thuộc Công ty TNHH Xi măng Holcim Việt Nam

Bắn đạn thật trên biển, khu vực biển Hòn Đồ, ngoài khơi vùng biển tỉnh Bình Thuận

Về việc vị trí các tàu Biển Bắc 16, Nam Khánh 26, Hà Trung 98, Sơn Long 08, Việt Thuận 168, Hoa Mai 68, Jupiter bị chìm trên vùng biển Quy Nhơn

Về độ sâu khu nước trước trạm nghiền Công ty Cổ phần Xi măng Tây Đô

Về việc thi công nạo vét duy tu luồng hàng hải Quy Nhơn năm 2015