Thứ bảy, 16/02/2019

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cầu cảng 15.000 DWT của Công ty TNHH MTV Xăng dầu Tây Nam Bộ

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cầu cảng 15.000 DWT của Công ty TNHH MTV Xăng dầu Tây Nam Bộ

TVH – 22 – 2018.

Vùng biển: Tỉnh Trà Vinh.

Tên luồng: Luồng hàng hải Định An – Sông Hậu.

Căn cứ đơn đề nghị số 1850/PLX.TNB.2018 ngày 28/11/2018 của Công ty TNHH MTV Xăng dầu Tây Nam Bộ về việc đề nghị Công bố thông báo hàng hải độ sâu khu nước trước cầu cảng 15.000 DWT của Công ty TNHH MTV Xăng dầu Tây Nam Bộ,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Trong phạm vi khảo sát khu nước trước cầu cảng 15.000 DWT, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:

Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
A1 10006’55,6” N 105042’08,2          ” E 10006’51,9” N 105042’14,7” E
A2 10006’56,3” N 105042’10,6” E 10006’52,7” N 105042’16,7” E
A3 10007’01,2” N 105042’04,4” E 10006’57,6” N 105042’10,8” E
A4 10006’59,1” N 105042’04,0” E 10006’55,5” N 105042’10,4” E

- Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0” Hải đồ đạt 7,5m.

Số liệu độ sâu nêu trên căn cứ vào bình đồ độ sâu ký hiệu BVXDNT tỷ lệ 1/500 do Công ty TNHH Tư vấn xây dựng công trình giao thông đường thủy Quang Minh đo đạc hoàn thành tháng 11 năm 2018.

Để biết thêm thông tin chi tiết liên hệ với Công ty TNHH MTV Xăng dầu Tây Nam Bộ.


Những thông báo khác

Thiết lập mới hệ thống phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “P1”, “P2”, “M1”, “M2” thuộc công trình Nâng cấp Bến khách ngang sông Phong Hòa – Ô Môn

Về việc thay đổi đặc tính hoạt động của phao báo hiệu hàng hải phục vụ thi công nạo vét luồng Soài Rạp

Diễn tập Ứng phó sự cố tràn dầu tại vùng biển Vũng Tàu

Thông số kỹ thuật độ sâu luồng sông Gò Gia, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu: Tuyến hành hải tận dụng độ sâu trên sông Gò Gia.

Về việc phục hồi hoạt động đèn phụ: Đèn biển Đá Trắng