Thứ ba, 21/11/2017

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Soài Rạp (đoạn từ Vũng quay tàu khu công nghiệp Hiệp Phước đến ngã ba Bình Khánh)

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Soài Rạp (đoạn từ Vũng quay tàu khu công nghiệp Hiệp Phước đến ngã ba Bình Khánh)

 

HCM –  64 – 2017

Vùng biển: Tp. Hồ Chí Minh.

Tên luồng: Luồng hàng hải Soài Rạp.

Căn cứ báo cáo kỹ thuật số 1124/BC-XNKSHHMN, ngày 03/11/2017 kèm theo bộ bình đồ độ sâu, ký hiệu từ SR_1711_19 đến SR_1711_22, tỷ lệ 1/5.000 do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam đo đạc và hoàn thành tháng 11/2017,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Trong phạm vi khảo sát tuyến luồng hàng hải Soài Rạp (đoạn từ Vũng quay tàu khu công nghiệp Hiệp Phước đến ngã ba Bình Khánh) được giới hạn và hướng dẫn bằng hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu bằng mét tính từ mực nước số “0” Hải đồ như sau:

  1. Đoạn luồng từ Vũng quay tàu khu công nghiệp Hiệp Phước đến thượng lưu bến cảng Tân cảng Hiệp Phước, chiều dài khoảng 2,5km, chiều rộng đáy luồng 120m.

- Dải cạn nằm bên trái luồng, kéo dài từ hạ lưu phao số “65” – 220m đến thượng lưu phao số “65” + 380m, chiều dài khoảng 600m, lấn luồng xa nhất 54m, độ sâu nhỏ nhất 8,1m nằm sát biên luồng.

- Dải cạn nằm bên trái luồng, tại khu vực trước nhà máy Nhiệt điện Hiệp Phước, chiều dài khoảng 163m, lấn luồng xa nhất 33m, độ sâu nhỏ nhất 7,1m nằm sát biên luồng.

Ngoài các dải cạn nêu trên, độ sâu tại đoạn luồng này đạt 8,5m trở lên.

  1. Đoạn luồng từ thượng lưu bến cảng Tân cảng Hiệp Phước đến ngã ba Bình Khánh (giữa sông Soài Rạp và sông Nhà Bè), chiều dài khoảng 7,1m, chiều rộng đáy luồng nhỏ nhất 150m.

- Dải cạn chắn ngang luồng, kéo dài từ phao số “70” đến hạ lưu phao số “74” – 415m, chiều dài khoảng 2,1km, độ sâu nhỏ nhất ở tim luồng là 7,4m, độ sâu nhỏ nhất trong dải cạn là 6,9m nằm rải rác sát biên luồng.

- Dải cạn nằm bên phải luồng, tại khu vực phao số “58” luồng Sài Gòn – Vũng Tàu, chiều dài khoảng 215m, lấn luồng xa nhất 140m, độ sâu nhỏ nhất 6,8m nằm sát biên luồng.

Ngoài các dải cạn nêu trên, độ sâu tại đoạn luồng này đạt 8,5m trở lên.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện hành thủy trên luồng hàng hải Soài Rạp (đoạn từ Vũng quay tàu khu công nghiệp Hiệp Phước đến ngã ba Bình Khánh) đi đúng trục luồng theo các báo hiệu hàng hải dẫn luồng để đảm bảo an toàn hàng hải.


Những thông báo khác

Về việc sà lan bị chìm trên luồng hàng hải Đồng Tranh – Gò Gia

Thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Sông Tiền

Về việc thiết lập mới thí điểm báo hiệu hàng hải AIS ảo khống chế khu vực đón trả hoa tiêu ngoài khơi Vịnh Gành Rái

Về việc trục vớt tàu Trường Hải Star bị chìm tại khu vực phao “5” luồng Vũng Tàu – Thị Vải

Về việc hoàn thành trục vớt và di dời sà lan SG 3289 ra khỏi vị trí neo tại khu vực sông Gò Gia