Thứ ba, 17/07/2018

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Sông Tiền

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Sông Tiền

TGG – 01 – 2017

Vùng biển: tỉnh Tiền Giang.

Tên luồng: luồng hàng hải Sông Tiền.

Căn cứ Báo cáo kỹ thuật số 803/BC-XNKSHHMN ngày 31/7/2017 và bình đồ độ sâu ký hiệu từ ST_1707_01 đền ST_1707_20, tỷ lệ 1/5000 do Xí nghiệp khảo sát hàng hải miền Nam đo đạc và hoàn thành tháng 7/2017,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Trong phạm vi khảo sát tuyến luồng hàng hải Sông Tiền có chiều dài 74km, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu bằng mét tính từ mực nước “số 0 hải đồ” như sau:

  1. Đoạn luồng từ phao số “0” đến cống Vàm Kinh (cặp phao số “25”, “26”) có chiều dài 25km, chiều rộng luồng 80m, độ sâu nhỏ nhất đạt 1,7m.
  2. Đoạn luồng từ cống Vàm Kinh đến thượng lưu bến cảng Mỹ Tho + 500m có chiều dài 49km, chiều rộng luồng 150m, độ sâu nhỏ nhất đạt 2,8m.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện hành hải trên luồng hàng hải Sông Tiền đi đúng trục luồng theo các báo hiệu dẫn luồng để đảm bảo an toàn hàng hải.


Những thông báo khác

Về việc thay đổi thông tin kéo giàn khoan Parameswara đến lô 01&02/10 để khoan giếng KNV-4XP, ngoài khơi biển Việt Nam

Về việc sà lan SG 7140 chở đá bị chìm trên luồng hàng hải Đồng Nai

Độ sâu luồng Đồng Nai

Về khu vực chuyên dùng: Diễn tập ứng cứu tràn dầu trên vùng biển Vũng Tàu

Về độ sâu vùng nước trước cầu cảng quốc tế Sài Gòn Việt Nam (SITV)