Thứ bảy, 24/02/2018

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Vũng Rô

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Vũng Rô

PYN – 01 – 2018

Vùng biển: tỉnh Phú Yên.

Tên luồng: luồng hàng hải Vũng Rô.

Căn cứ báo cáo kết quả khảo sát số 163/BC-XNKSHHMN, ngày 01/02/2018,  kèm theo bình đồ độ sâu ký hiệu VR_1801_01, VR_1801_02, tỷ lệ 1/2000 do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam đo đạc và hoàn thành tháng 02/2018,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Trong phạm vi khảo sát tuyến luồng hàng hải Vũng Rô có chiều dài khoảng 2,5km, chiều rộng 300m được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0 Hải đồ” đạt 12,0m.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện hành thủy trên luồng hàng hải Vũng Rô đi đúng trục luồng theo các báo hiệu hàng hải dẫn luồng, tuyệt đối tuân thủ sự điều động của Cảng vụ Hàng hải Nha Trang để đảm bảo an toàn hàng hải./.


Những thông báo khác

Hoạt động khoan thăm dò dầu khí tại Lô 01&02/10, ngoài khơi thềm lục địa Việt Nam

Về độ sâu khu nước trước bến, vùng quay trở tàu và luồng vào bến cập tàu 3.000DWT thuộc dự án Bến cảng tổng hợp Vĩnh Tân

Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Quy Nhơn

Độ sâu vùng nước trước cảng PV – GAS Vũng Tàu

Thiết lập mới các phao báo hiệu hàng hải “X2”, “X5” báo hiệu vị trí tàu Sơn Long 08, Jupiter bị chìm trên vùng biển Quy Nhơn