Thứ bảy, 18/08/2018

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Vũng Rô

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Vũng Rô

PYN – 01 – 2018

Vùng biển: tỉnh Phú Yên.

Tên luồng: luồng hàng hải Vũng Rô.

Căn cứ báo cáo kết quả khảo sát số 163/BC-XNKSHHMN, ngày 01/02/2018,  kèm theo bình đồ độ sâu ký hiệu VR_1801_01, VR_1801_02, tỷ lệ 1/2000 do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam đo đạc và hoàn thành tháng 02/2018,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Trong phạm vi khảo sát tuyến luồng hàng hải Vũng Rô có chiều dài khoảng 2,5km, chiều rộng 300m được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0 Hải đồ” đạt 12,0m.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện hành thủy trên luồng hàng hải Vũng Rô đi đúng trục luồng theo các báo hiệu hàng hải dẫn luồng, tuyệt đối tuân thủ sự điều động của Cảng vụ Hàng hải Nha Trang để đảm bảo an toàn hàng hải./.


Những thông báo khác

Chấm dứt hoạt động: Phao báo hiệu chuyên dùng “V1”, “V2”, “H1”, “H2”, “H3”, “N1”, “N2 phục vụ thi công Nạo vét luồng Soài Rạp (Giai đoạn 2).

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Sa Đéc – Đồng Tháp

Thay đổi đặc tính ánh sáng Đèn biển Hòn Nưa- Phú Yên

Về việc di dời sà lan BTr-7759 bị chìm tại khu vực gần cảng VICT luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

Độ sâu các đoạn cạn Dần Xây, Đá Hàn, Navioil, luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu năm 2016