Thứ hai, 18/12/2017

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật độ sâu vùng nước trước cầu cảng tổng hợp Thị Vải

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật độ sâu vùng nước trước cầu cảng tổng hợp Thị Vải

VTU – 38 – 2017

Vùng biển: tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Tên luồng: Luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải.

Căn cứ Đơn đề nghị số 134/17/CTV-KTĐT ngày 26/9/2017 của Công ty cổ phần cảng tổng hợp Thị Vải về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải độ sâu vùng nước trước cầu cảng tổng hợp Thị Vải; Báo cáo Kết quả khảo sát số 14.09.1/BCKS-QMC-2017, ngày 14/9/2017 kèm theo bình đồ độ sâu ký hiệu BV01, BV02 tỷ lệ 1/500, do Công ty Tư vấn Xây dựng Công trình Giao thông đường thủy Quang Minh đo đạc và hoàn thành tháng 9/2017,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

 Trong phạm vi khảo sát vùng nước trước cầu cảng tổng hợp Thị Vải được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:

Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
A1 10034’40,7” N 107001’23,4” E 10034’37,0” N 107001’29,8” E
A2 10034’20,3” N 107001’09,4” E 10034’16,6” N 107001’15,8” E
ST4 10034’20,1” N 107001’13,2” E 10034’16,4” N 107001’19,6” E
ST8 10034’36,2” N 107001’24,3” E 10034’32,5” N 107001’30,7” E

Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0” Hải đồ đạt 14,0m.


Những thông báo khác

Thông số kỹ thuật độ sâu luồng Quy Nhơn

Về thông số kỹ thuật độ sâu của luồng hàng hải Ba Ngòi

Kéo giàn khoan Key Gibraltar từ lô 09-2/09 đến Vũng Tàu và từ Vũng Tàu kéo đến lô 09-2/10 để khoan giếng HC-1X.

Về thông số kỹ thuật của khu nước trước cảng Trạm Xi măng Holcim Cát Lái.

Về việc Thiết lập mới báo hiệu nổi: phao báo hiệu chướng ngại vật nguy hiểm khống chế vị trí tàu kéo SG 5520 bị chìm trên luồng Sài Gòn – Vũng Tàu