Thứ hai, 17/06/2019

Thông báo hàng hải

Về vị trí trụ đỡ và chiều cao thông thuyền thấp nhất của tuyến cáp treo Hòn Thơm – Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

 Về vị trí trụ đỡ và chiều cao thông thuyền thấp nhất của tuyến cáp treo Hòn Thơm – Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

KGG – 11 – 2018

Vùng biển: Tỉnh Kiên Giang.

Tên công trình: Cáp treo và quần thể vui chơi giải trí biển Hòn Thơm – Phú Quốc, Kiên Giang.

Căn cứ Đơn đề nghị số 647/2018/ĐĐN/MTPQ ngày 22/8/2018 của Công ty TNHH Mặt Trời Phú Quốc về việc công bố thông báo hàng hải công trình Cáp treo Hòn Thơm đưa vào sử dụng,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo về vị trí trụ đỡ và chiều cao thông thuyền thấp nhất của tuyến cáp treo Hòn Thơm – Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang như sau:

  • Vị trí: Khu vực biển Hòn Thơm – Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.
  • Tọa độ địa lý:
Ký hiệu cột Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
Trụ T1 10°01’27.54″N 104°00’21,74″E
Trụ T2 10°00’42,19″N 104°00’28,43″E
Trụ T3 09°59’46,57″N 104°00’36,63″E
Trụ T4 09°58’59,78″N 104°00’37,10″E
Trụ T5 09°57’58,20″N 104°00’52,62″E
Trụ T6 09°57’27,30″N 104°01’03,03″E

Chiều cao thông thuyền thấp nhất tính từ mặt nước biển cao nhất (tần suất là 1%, H1% = +1,45m) tới đáy cabin cáp treo tại vị trí võng nhất của các tuyến cáp giữa các trụ như sau:

  • Trụ T2 – T3 (giữa Mũi Hanh và Hòn Dừa) là 50,0m.
  • Trụ T3 – T4 (giữa Hòn Dừa và Hòn Rỏi) là 92,65m.
  • Trụ T4 – T5 (giữa Hòn Rỏi và Hòn Thơm) là 25,0m.

(Vị trí và chiều cao thông thuyền do Công ty TNHH Mặt Trời Phú Quốc cung cấp).

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện hành hải trên vùng biển Hòn Thơm – Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, chú ý các trụ đỡ có tọa độ và chiều cao thông thuyền tuyến cáp treo giữa các trụ nêu trên, để đảm bảo an toàn hàng hải. Tuyệt đối tuân thủ sự điều động của Cảng vụ Hàng hải Kiên Giang để đảm bảo an toàn hàng hải.


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật luồng hàng hải Sông Dinh

Về độ sâu khu nước trước cảng Rau Quả

Về việc phương tiện thi công nạo vét xã hội hóa luồng hàng hải Sông Dinh đoạn từ thượng lưu cảng Vina Offshore + 200m đến cặp phao số “15”, “20”

Chấm dứt hoạt động các phao báo hiệu hàng hải “A1”, “A2”, “A3”, “A4” khống chế khu vực thi công Công trình Cải tạo nâng cấp đường dây 220KV Cai Lậy – Trà Nóc khoảng vượt sông Hậu

Về khu vực thi công lắp đặt giàn khoan Thiên Ưng thuộc dự án BK – TNG