Thứ sáu, 18/10/2019

Thông báo hàng hải

Về việc chấm dứt hoạt động của các phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng trên vùng biển Kiên Giang.

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc chấm dứt hoạt động của các phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng trên vùng biển Kiên Giang.

 KGG – TG – 01 – 2014

– Vùng biển: Kiên Giang

– Tên báo hiệu: các phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng số hiệu “DĐ1”, “DĐ2”, “DĐ3”.

– Vị trí: vùng nước khu vực thi công Dự án xây dựng đê chắn sóng Dương Đông,  huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

– Tọa độ báo hiệu:

Tên báo hiệu

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

“DĐ1”

10013’05.2” N

103057’10.0” E

10013’01.6” N

103057’16.5” E

“DĐ2”

10013’08.9” N

103057’02.9” E

10013’05.3” N

103057’09.4” E

“DĐ3”

10013’15.4” N

103057’02.0” E

10013’11.5” N

103057’08.5” E

Căn cứ Báo cáo của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Tây Nam Bộ số: 07/CTBĐATHHTNB-KHVT, ngày 02/01/2014 V/v thu hồi các báo hiệu “DĐ1”, “DĐ2”, “DĐ3”,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo: chấm dứt hoạt động của các phao báo hiệu chuyên dùng số hiệu “DĐ1”, “DĐ2”, “DĐ3” từ ngày 01/01/2014.

Thông báo hàng hải số: 92/TBHH- CTBĐATHHMN, ngày 18/4/2011 hết hiệu lực./.


 


Những thông báo khác

Về khu vực thi công công trình: Hoạt động của giàn khoan ENSCO 109

Về việc hoàn thành trục vớt sà lan BV1098 bị chìm tại khu vực phao số 9 luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

Về việc chướng ngại vật chìm đắm tại khu vực luồng hàng hải Quy Nhơn

Về việc thay đổi đặc tính ánh sáng của chập tiêu luồng hàng hải Sông Dinh

Về việc Thiết lập mới báo hiệu nổi: Phao báo hiệu chướng ngại vật biệt lập “TH” khống chế tàu Trường Hải Star bị chìm trên luồng Vũng Tàu – Thị Vải