Thứ sáu, 19/07/2019

Thông báo hàng hải

Về việc chấm dứt hoạt động của các phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng trên vùng biển Kiên Giang.

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc chấm dứt hoạt động của các phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng trên vùng biển Kiên Giang.

 KGG – TG – 01 – 2014

– Vùng biển: Kiên Giang

– Tên báo hiệu: các phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng số hiệu “DĐ1”, “DĐ2”, “DĐ3”.

– Vị trí: vùng nước khu vực thi công Dự án xây dựng đê chắn sóng Dương Đông,  huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

– Tọa độ báo hiệu:

Tên báo hiệu

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

“DĐ1”

10013’05.2” N

103057’10.0” E

10013’01.6” N

103057’16.5” E

“DĐ2”

10013’08.9” N

103057’02.9” E

10013’05.3” N

103057’09.4” E

“DĐ3”

10013’15.4” N

103057’02.0” E

10013’11.5” N

103057’08.5” E

Căn cứ Báo cáo của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Tây Nam Bộ số: 07/CTBĐATHHTNB-KHVT, ngày 02/01/2014 V/v thu hồi các báo hiệu “DĐ1”, “DĐ2”, “DĐ3”,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo: chấm dứt hoạt động của các phao báo hiệu chuyên dùng số hiệu “DĐ1”, “DĐ2”, “DĐ3” từ ngày 01/01/2014.

Thông báo hàng hải số: 92/TBHH- CTBĐATHHMN, ngày 18/4/2011 hết hiệu lực./.


 


Những thông báo khác

Về khu vực thi công công trình: Nạo vét hố dìm và đào hố đặt rùa Ụ nổi 8500T Nhà máy đóng tàu Ba Son mới

Về việc thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “R1”, “R2”, “R3” phục vụ thi công công trình Xây dựng cảng chuyên dùng của Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1

Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “B1” luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải

Độ sâu đoạn cạn luồng hàng hải Năm Căn

Về việc thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước bến cầu cảng số 4 cảng Quy Nhơn