Thứ bảy, 19/01/2019

Thông báo hàng hải

Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu chướng ngại vật “TN”

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu chướng ngại vật “TN”

tại khu vực neo đậu Đầm Thị Nại

BĐH – TG – 05 – 2018

  • Vùng biển: Tỉnh Bình Định

- Tên luồng:         Luồng hàng hải Quy Nhơn

- Tên báo hiệu:     Phao báo hiệu hàng hải “TN”

Tọa độ địa lý:

Tên phao Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
“TN” 13°47’01,0” N 109°14’19,0” E 13°46’57,3” N 109°14’25,4” E

Căn cứ Văn bản số 309/CTBĐATHHNTB-KHVT ngày 29/4/2018 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Nam Trung Bộ về việc thu hồi phao báo hiệu hàng hải “TN” tại khu vực neo đậu Đầm Thị Nại,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Phao báo hiệu chướng ngại vật “TN” tại khu vực neo đậu Đầm Thị Nại chấm dứt hoạt động từ ngày 29/4/2018.

Thông báo hàng hải số 41/TBHH-TCTBĐATHHMN ngày 12/02/2018 hết hiệu lực.


Những thông báo khác

Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu hàng hải số “4” luồng hàng hải Đồng Nai

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Sa Đéc – Đồng Tháp

Về việc hoàn thành công tác di dời sà lan VL12745 bị chìm tại khu vực hạ lưu phao BHHH số “65” luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

Về việc thay đổi vị trí thiết lập các phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng trên vùng biển Kiên Giang.

Thông số kỹ thuật khu nước trước cảng và tuyến luồng ra vào cầu cảng Ninh Chữ- tỉnh Ninh Thuận.