Thứ hai, 21/05/2018

Thông báo hàng hải

Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu chướng ngại vật “TN”

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu chướng ngại vật “TN”

tại khu vực neo đậu Đầm Thị Nại

BĐH – TG – 05 – 2018

  • Vùng biển: Tỉnh Bình Định

- Tên luồng:         Luồng hàng hải Quy Nhơn

- Tên báo hiệu:     Phao báo hiệu hàng hải “TN”

Tọa độ địa lý:

Tên phao Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
“TN” 13°47’01,0” N 109°14’19,0” E 13°46’57,3” N 109°14’25,4” E

Căn cứ Văn bản số 309/CTBĐATHHNTB-KHVT ngày 29/4/2018 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Nam Trung Bộ về việc thu hồi phao báo hiệu hàng hải “TN” tại khu vực neo đậu Đầm Thị Nại,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Phao báo hiệu chướng ngại vật “TN” tại khu vực neo đậu Đầm Thị Nại chấm dứt hoạt động từ ngày 29/4/2018.

Thông báo hàng hải số 41/TBHH-TCTBĐATHHMN ngày 12/02/2018 hết hiệu lực.


Những thông báo khác

Thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Định An – Cần Thơ: Độ sâu đoạn luồng thiết kế Nạo vét duy tu năm 2014 sau nạo vét

Về việc độ sâu khu nước trước cảng Tân Cảng Cái Cui, quận Cái Răng, Tp. Cần Thơ

Thay đổi đặc tính hoạt động của phao BHHH số 5 và 8 luồng Sông Dinh

Độ sâu khu nước trước cảng Containertrên khu đất Cảng Xăng Dầu Cát Lái

Thiết lập mới báo hiệu nổi: Phao báo hiệu chuyên dùng “K1”, “K2” , “K3” phục vụ thi công công trình đường và kè Sông Tiền – luồng Cửa Tiểu Sông Tiền