Thứ hai, 22/10/2018

Thông báo hàng hải

Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu chướng ngại vật “TN”

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu chướng ngại vật “TN”

tại khu vực neo đậu Đầm Thị Nại

BĐH – TG – 05 – 2018

  • Vùng biển: Tỉnh Bình Định

- Tên luồng:         Luồng hàng hải Quy Nhơn

- Tên báo hiệu:     Phao báo hiệu hàng hải “TN”

Tọa độ địa lý:

Tên phao Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
“TN” 13°47’01,0” N 109°14’19,0” E 13°46’57,3” N 109°14’25,4” E

Căn cứ Văn bản số 309/CTBĐATHHNTB-KHVT ngày 29/4/2018 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Nam Trung Bộ về việc thu hồi phao báo hiệu hàng hải “TN” tại khu vực neo đậu Đầm Thị Nại,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Phao báo hiệu chướng ngại vật “TN” tại khu vực neo đậu Đầm Thị Nại chấm dứt hoạt động từ ngày 29/4/2018.

Thông báo hàng hải số 41/TBHH-TCTBĐATHHMN ngày 12/02/2018 hết hiệu lực.


Những thông báo khác

Về việc chấm dứt hoạt động phao chuyên dùng “T1”, “T2”, “T3”, “T4” thuộc dự án Duy tu, nạo vét luồng hàng hải Soài Rạp (Giai đoạn 2)

Về thông số kỹ thuật độ sâu vùng đón trả hoa tiêu – dự án ĐTXD công trình luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu

Độ sâu các đoạn cạn Dần Xây, Đá Hàn, Navioil, luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu năm 2016

Về việc thiết lập mới 01 phao báo hiệu chuyên dùng “K8” thi công nạo vét duy tu luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu năm 2017.

Về độ sâu khu nước trước Cảng than của Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4