Thứ bảy, 18/08/2018

Thông báo hàng hải

Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu chướng ngại vật “TN”

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu chướng ngại vật “TN”

tại khu vực neo đậu Đầm Thị Nại

BĐH – TG – 05 – 2018

  • Vùng biển: Tỉnh Bình Định

- Tên luồng:         Luồng hàng hải Quy Nhơn

- Tên báo hiệu:     Phao báo hiệu hàng hải “TN”

Tọa độ địa lý:

Tên phao Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
“TN” 13°47’01,0” N 109°14’19,0” E 13°46’57,3” N 109°14’25,4” E

Căn cứ Văn bản số 309/CTBĐATHHNTB-KHVT ngày 29/4/2018 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Nam Trung Bộ về việc thu hồi phao báo hiệu hàng hải “TN” tại khu vực neo đậu Đầm Thị Nại,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Phao báo hiệu chướng ngại vật “TN” tại khu vực neo đậu Đầm Thị Nại chấm dứt hoạt động từ ngày 29/4/2018.

Thông báo hàng hải số 41/TBHH-TCTBĐATHHMN ngày 12/02/2018 hết hiệu lực.


Những thông báo khác

Về việc thi công nạo vét duy tu luồng Định An – Cần Thơ năm 2012

Thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Soài Rạp Đoạn luồng từ ngã ba Bình Khánh giữa sông Soài Rạp và sông Nhà Bè đến Vũng quay tàu Khu công nghiệp Hiệp Phước

Về việc chấm dứt hoạt động của phao báo hiệu hàng hải “DH1”, “DH2” trên đoạn luồng chung dự án cảng biển Trung tâm nhiệt điện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh

Thông số kỹ thuật độ sâu luồng Hà Tiên

Về việc thiết lập mới báo hiệu hàng hải tại cầu cảng CMIT trên luồng Vũng Tàu – Thị Vải