Thứ sáu, 18/10/2019

Thông báo hàng hải

Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “P1”, “P2” luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “P1”, “P2”  luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

HCM – 32 – 2015

– Vùng biển:       Thành phố Hồ Chí Minh.

– Tên luồng:       Luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu.

– Tên báo hiệu:  Phao “P1”, “P2”.

Tọa độ địa lý:

Tên phao Hệ toạ độ VN-2000 Hệ toạ độ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
“P1” 10°40’52”7 N 106°46’22”7 E 10°40’49”0 N 106°46’29”1 E
“P2” 10°41’07”1 N 106°46’10”4 E 10°41’03”4 N 106°46’16”8 E

Căn cứ Văn bản số 581/CTBĐATHHĐNB-KHVT ngày 27/7/2015 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Nam Bộ về việc hoàn thành thu hồi các phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “P1”, “P2” trên tuyến luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

– Phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “P1”, “P2” chấm dứt hoạt động từ ngày 28/7/2015.

– Thông báo hàng hải số 76/TBHH-TCTBĐATHHMN ngày 29/4/2015 hết hiệu lực./.


Những thông báo khác

Về việc thiết lập mới báo hiệu nổi: Phao báo hiệu chuyên dùng “X1”, “X2” khống chế khu vực thi công nạo vét luồng Soài Rạp

Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Định An – Cần Thơ: Độ sâu đoạn luồng thiết kế nạo vét duy tu năm 2015 sau nạo vét

Về việc phương tiện thi công nạo vét khu vực cửa biển Phan Rí, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cảng Công ty Cổ phần Đóng tàu và Dịch vụ dầu khí Vũng Tàu

Thông số kỹ thuật vùng đón trả hoa tiêu luồng hàng hải Soài Rạp