Thứ hai, 22/10/2018

Thông báo hàng hải

Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “S1”, “S2”, “S3”, “S4” thuộc công trình Cải tạo, nâng cấp đường dây 220kV Cao Lãnh – Thốt Nốt

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “S1”, “S2”, “S3”, “S4” thuộc công trình Cải tạo, nâng cấp đường dây 220kV Cao Lãnh – Thốt Nốt

CTH – TG – 07 – 2018

- Vùng biển:           Thành phố Cần Thơ

- Tên luồng:            Luồng hàng hải Định An – Sông Hậu

- Tên báo hiệu:       “S1”, “S2”, “S3”, “S4”

Tọa độ địa lý:

Tên phao báo hiệu Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
“S1” 10°15’53,15”N 105°34’34,35”E 10°15’49,56”N 105°34’40,86”E
“S2” 10°15’43,02”N 105°34’19,74”E 10°15’39,41”N 105°34’26,26”E
“S3” 10°16’53,82”N 105°33’35,43”E 10°16’50,22”N 105°33’41,96”E
“S4” 10°16’39,01”N 105°33’18,78”E 10°16’35,41”N 105°33’25,29”E

Căn cứ Đơn đề nghị số 1675/ĐĐN-KT ngày 02/10/2018 của Công ty TNHH Một Thành Viên Xây Lắp Điện 2 về việc thông báo hàng hải chấm dứt hoạt động phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “S1”, “S2”, “S3”, “S4” thuộc Công trình cải tạo, nâng cấp đường dây 220kV Cao Lãnh – Thốt Nốt,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “S1”, “S2”, “S3”, “S4” chấm dứt hoạt động từ ngày 02/10/2018.

Thông báo hàng hải số 184/TBHH-TCTBĐATHHMN ngày 18/9/2018 hết hiệu lực./.


Những thông báo khác

TBHH về việc phục hồi hoạt động của chập tiêu “K1K2″ luồng Sài Gòn – Vũng Tàu

Thiết lập mới các phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “T3”, “T4”, “T5”, “T6” phục vụ thi công Duy tu, nạo vét luồng Soài Rạp

Về việc thay đổi đặc tính của hệ thống báo hiệu hàng hải trên tuyến luồng hàng hải Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Về việc thi công nạo vét duy tu luồng Vũng Tàu – Thị Vải năm 2013

Độ sâu vũng quay tàu và luồng tàu ra vào Cảng Tân Cảng – Cái Mép trên sông Thị Vải