Thứ bảy, 16/02/2019

Thông báo hàng hải

Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “S1”, “S2”, “S3”, “S4” thuộc công trình Cải tạo, nâng cấp đường dây 220kV Cao Lãnh – Thốt Nốt

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “S1”, “S2”, “S3”, “S4” thuộc công trình Cải tạo, nâng cấp đường dây 220kV Cao Lãnh – Thốt Nốt

CTH – TG – 07 – 2018

- Vùng biển:           Thành phố Cần Thơ

- Tên luồng:            Luồng hàng hải Định An – Sông Hậu

- Tên báo hiệu:       “S1”, “S2”, “S3”, “S4”

Tọa độ địa lý:

Tên phao báo hiệu Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
“S1” 10°15’53,15”N 105°34’34,35”E 10°15’49,56”N 105°34’40,86”E
“S2” 10°15’43,02”N 105°34’19,74”E 10°15’39,41”N 105°34’26,26”E
“S3” 10°16’53,82”N 105°33’35,43”E 10°16’50,22”N 105°33’41,96”E
“S4” 10°16’39,01”N 105°33’18,78”E 10°16’35,41”N 105°33’25,29”E

Căn cứ Đơn đề nghị số 1675/ĐĐN-KT ngày 02/10/2018 của Công ty TNHH Một Thành Viên Xây Lắp Điện 2 về việc thông báo hàng hải chấm dứt hoạt động phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “S1”, “S2”, “S3”, “S4” thuộc Công trình cải tạo, nâng cấp đường dây 220kV Cao Lãnh – Thốt Nốt,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “S1”, “S2”, “S3”, “S4” chấm dứt hoạt động từ ngày 02/10/2018.

Thông báo hàng hải số 184/TBHH-TCTBĐATHHMN ngày 18/9/2018 hết hiệu lực./.


Những thông báo khác

Kéo giàn khoan Parameswara từ lô 09-2/09 Việt Nam đến Labuan – Malaysia

Độ sâu luồng Sông Dừa

Về việc điều động tàu PVN Đại Hùng Queen từ lô 05.1a đến điểm neo

Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu: Độ sâu các đoạn cạn đã hoàn thành thi công nạo vét duy tu

Về việc thi công nạo vét duy tu bến V2 của Cảng Quốc tế SP-PSA