Thứ sáu, 14/12/2018

Thông báo hàng hải

Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “S1”, “S2”, “S3”, “S4” thuộc công trình Cải tạo, nâng cấp đường dây 220kV Cao Lãnh – Thốt Nốt

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “S1”, “S2”, “S3”, “S4” thuộc công trình Cải tạo, nâng cấp đường dây 220kV Cao Lãnh – Thốt Nốt

CTH – TG – 07 – 2018

- Vùng biển:           Thành phố Cần Thơ

- Tên luồng:            Luồng hàng hải Định An – Sông Hậu

- Tên báo hiệu:       “S1”, “S2”, “S3”, “S4”

Tọa độ địa lý:

Tên phao báo hiệu Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
“S1” 10°15’53,15”N 105°34’34,35”E 10°15’49,56”N 105°34’40,86”E
“S2” 10°15’43,02”N 105°34’19,74”E 10°15’39,41”N 105°34’26,26”E
“S3” 10°16’53,82”N 105°33’35,43”E 10°16’50,22”N 105°33’41,96”E
“S4” 10°16’39,01”N 105°33’18,78”E 10°16’35,41”N 105°33’25,29”E

Căn cứ Đơn đề nghị số 1675/ĐĐN-KT ngày 02/10/2018 của Công ty TNHH Một Thành Viên Xây Lắp Điện 2 về việc thông báo hàng hải chấm dứt hoạt động phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “S1”, “S2”, “S3”, “S4” thuộc Công trình cải tạo, nâng cấp đường dây 220kV Cao Lãnh – Thốt Nốt,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “S1”, “S2”, “S3”, “S4” chấm dứt hoạt động từ ngày 02/10/2018.

Thông báo hàng hải số 184/TBHH-TCTBĐATHHMN ngày 18/9/2018 hết hiệu lực./.


Những thông báo khác

Kéo giàn khoan ĐH-01 từ lô 05.1a đến cảng Dung Quất, Quảng Ngãi và kéo phao CALM về Vũng Tàu

Độ sâu vùng neo đậu, vũng quay tàu cầu cảng 2.000DWT thuộc dự án đầu tư xây dựng Kho xăng dầu dự trữ SSCĐ huyện Phú Quý, tỉnh Bình Thuận

Thiết lập mới báo hiệu nổi: Phao báo hiệu chuyên dùng “PM1”, “PM2” khống chế khu vực kênh xả nước của Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ trên luồng Vũng Tàu – Thị Vải

Về việc thi công nạo vét khu nước trước bến cảng Tân Cảng Cái Mép Thị Vải

Độ sâu sau nạo vét duy tu các đoạn cạn khu vực 2 và 3 thuộc đoạn luồng từ Km7+440 đến Km37+400 (từ sông Cái Mép đến phao số “0”) luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải năm 2016