Thứ sáu, 15/11/2019

Thông báo hàng hải

Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “T” báo hiệu vị trí tàu Quang Trung 05 bị chìm trên luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “T” báo hiệu vị trí tàu Quang Trung 05 bị chìm trên luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

HCM- TG – 66 – 2017

  • Vùng biển: Thành phố Hồ Chí Minh
  • Tên luồng: Luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu
  • Tên báo hiệu: Phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “T”

Tọa độ địa lý:

Tên phao Hệ tọa độ VN-2000 Hệ tọa độ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
 “T” 10041’52,2” N 106044’54,9” E 10041’48,5” N 106045’01,3” E

Căn cứ Văn bản số 1195/CTBĐATHHĐNB-KHVT ngày 17/11/2017 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Nam Bộ về việc hoàn thành thu hồi phao báo hiệu hàng hải “T” trên luồng Sài Gòn – Vũng Tàu,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “T” báo hiệu vị trí tàu Quang Trung 05 bị chìm trên luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu chấm dứt hoạt động từ ngày 17/11/2017.

Thông báo hàng hải số 187/TBHH-TCTBĐATHHMN ngày 23/10/2017 hết hiệu lực.


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Sông Tiền

Về việc thay đổi đặc tính hoạt động của phao báo hiệu hàng hải phục vụ thi công nạo vét luồng Soài Rạp

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cảng Tân Thuận Đông

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước bến cảng vận tải Phan Thiết – Bình Thuận

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Đồng Nai