Thứ hai, 19/03/2018

Thông báo hàng hải

Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu hàng hải số “13” trên luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu hàng hải số “13” trên luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

HCM – TG – 45 – 2017

  • Vùng biển: Thành phố Hồ Chí Minh.
  • Tên luồng: Luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu.
  • Tên báo hiệu: Phao báo hiệu hàng hải số “13”.

Tọa độ địa lý:

Tên phao Hệ tọa độ VN-2000 Hệ tọa độ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
“13” 10028’24,1” N 106056’27,9” E 10028’20,4” N 106056’34,4” E

Căn cứ Báo cáo số 725/BC-CTBĐATHHĐNB ngày 25/7/2017 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Nam Bộ về việc hoàn thành công tác thu hồi và điều chỉnh phao báo hiệu hàng hải trên luồng Sài Gòn – Vũng Tàu,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Phao báo hiệu hàng hải số “13” trên luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu chấm dứt hoạt động từ ngày 25/7/2017.

Thông báo hàng hải số 12/TBHH-TCTBĐATHHMN ngày 16/01/2014 hết hiệu lực.


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật của khu nước trước cảng kho Xăng dầu VK102/Quân khu 7

Kéo giàn khoan Ocean Quest từ giếng khoan DHN-1X, block 05.1a (mỏ Đại Hùng) đến cảng Johor của Singapore

Về việc hoàn thành di dời tàu kéo TV2177 và sà lan SL4495 bị chìm trên trên luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu về vị trí neo đậu an toàn

Thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Năm Căn – Bồ Đề

Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Định An – Cần Thơ: Độ sâu đoạn luồng thiết kế nạo vét duy tu năm 2015 sau nạo vét