Thứ bảy, 21/10/2017

Thông báo hàng hải

Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu hàng hải số “13” trên luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu hàng hải số “13” trên luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

HCM – TG – 45 – 2017

  • Vùng biển: Thành phố Hồ Chí Minh.
  • Tên luồng: Luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu.
  • Tên báo hiệu: Phao báo hiệu hàng hải số “13”.

Tọa độ địa lý:

Tên phao Hệ tọa độ VN-2000 Hệ tọa độ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
“13” 10028’24,1” N 106056’27,9” E 10028’20,4” N 106056’34,4” E

Căn cứ Báo cáo số 725/BC-CTBĐATHHĐNB ngày 25/7/2017 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Nam Bộ về việc hoàn thành công tác thu hồi và điều chỉnh phao báo hiệu hàng hải trên luồng Sài Gòn – Vũng Tàu,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Phao báo hiệu hàng hải số “13” trên luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu chấm dứt hoạt động từ ngày 25/7/2017.

Thông báo hàng hải số 12/TBHH-TCTBĐATHHMN ngày 16/01/2014 hết hiệu lực.


Những thông báo khác

Về việc hoạt động khảo sát địa chấn phân giải cao tại khu vực vị trí giếng khoan phát triển LD-3P&PLD-1P, Lô 06.1

Về việc hoàn thành trục vớt và di dời sà lan SG 1260 bị chìm trên luồng hàng hải Soài Rạp

Thiết lập mới các phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “T1”, “T2” phục vụ thi công Duy tu, nạo vét luồng Soài Rạp

Về việc thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Định An – Cần Thơ đoạn từ phao BHHH số “0” đến phao BHHH số “16”

Bãi cạn tại khu vực Cù Lao Ba Xang trên luồng hàng hải Đồng Nai