Thứ bảy, 18/08/2018

Thông báo hàng hải

Về việc di dời sà lan TG – 14139 bị chìm tại khu vực hạ lưu phao báo hiệu hàng hải số “77” trên luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc di dời sà lan TG – 14139 bị chìm tại khu vực hạ lưu phao báo hiệu hàng hải số “77” trên luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

HCM – 12 – 2018

Vùng biển:    Thành phố Hồ Chí Minh

Tên luồng:    Luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

Căn cứ Báo cáo số 299/BC-CTBĐATHHĐNB, ngày 19/4/2018 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Nam Bộ về việc di chuyển sà lan số hiệu TG – 14139 bị chìm tại khu vực hạ lưu phao báo hiệu hàng hải số “77” trên luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Hiện nay, vị trí sà lan TG – 14139 bị chìm tại khu vực hạ lưu phao báo hiệu hàng hải số “77” đã được di dời vào sát bờ phải, nằm ngoài phạm vi luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu. Để biết thêm các thông tin chi tiết liên lạc với Cảng vụ Hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh.

Thông báo hàng hải số 75/TBHH-TCTBĐATHHMN ngày 19/4/2018 của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam hết hiệu lực.


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Phan Thiết.

Hoạt động của giàn khoan Key Hawaii

Về việc kéo giàn khoan NAGA 3 từ vị trí giàn khoan tại Lô 16-1, Mỏ Tê Giác Trắng đến neo đậu tại vùng biển Vũng Tàu

Về việc thiết lập mới hệ thống phao báo hiệu hàng hải trên tuyến luồng Hà Tiên, đoạn từ phao số “0” vào đến Vũng quay tàu.

Về thông số kỹ thuật độ sâu vùng nước trước cầu cảng tổng hợp Thị Vải