Thứ bảy, 19/01/2019

Thông báo hàng hải

Về việc di dời sà lan TG – 14139 bị chìm tại khu vực hạ lưu phao báo hiệu hàng hải số “77” trên luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc di dời sà lan TG – 14139 bị chìm tại khu vực hạ lưu phao báo hiệu hàng hải số “77” trên luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

HCM – 12 – 2018

Vùng biển:    Thành phố Hồ Chí Minh

Tên luồng:    Luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

Căn cứ Báo cáo số 299/BC-CTBĐATHHĐNB, ngày 19/4/2018 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Nam Bộ về việc di chuyển sà lan số hiệu TG – 14139 bị chìm tại khu vực hạ lưu phao báo hiệu hàng hải số “77” trên luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Hiện nay, vị trí sà lan TG – 14139 bị chìm tại khu vực hạ lưu phao báo hiệu hàng hải số “77” đã được di dời vào sát bờ phải, nằm ngoài phạm vi luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu. Để biết thêm các thông tin chi tiết liên lạc với Cảng vụ Hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh.

Thông báo hàng hải số 75/TBHH-TCTBĐATHHMN ngày 19/4/2018 của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam hết hiệu lực.


Những thông báo khác

Về việc thay đổi đặc tính ánh sáng đèn biển Kê Gà

Về thông số kỹ thuật Luồng tàu ra vào và Khu nước trước bến 3.000DWT Cảng tạm Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4, tỉnh Bình Thuận.

Về thông số kỹ thuật của độ sâu khu nước luồng và vũng quay tàu cảng Bình Trị – Kiên Giang, thuộc Công ty TNHH Xi măng Holcim Việt Nam

Thông số kỹ thuật độ sâu khu chuyển tải và khu đón trả hoa tiêu tại cửa Đề Gi, tỉnh Bình Định

Về việc thi công nạo vét luồng Soài Rạp – Hiệp Phước