Thứ hai, 21/05/2018

Thông báo hàng hải

Về việc di dời sà lan TG – 14139 bị chìm tại khu vực hạ lưu phao báo hiệu hàng hải số “77” trên luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc di dời sà lan TG – 14139 bị chìm tại khu vực hạ lưu phao báo hiệu hàng hải số “77” trên luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

HCM – 12 – 2018

Vùng biển:    Thành phố Hồ Chí Minh

Tên luồng:    Luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

Căn cứ Báo cáo số 299/BC-CTBĐATHHĐNB, ngày 19/4/2018 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Nam Bộ về việc di chuyển sà lan số hiệu TG – 14139 bị chìm tại khu vực hạ lưu phao báo hiệu hàng hải số “77” trên luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Hiện nay, vị trí sà lan TG – 14139 bị chìm tại khu vực hạ lưu phao báo hiệu hàng hải số “77” đã được di dời vào sát bờ phải, nằm ngoài phạm vi luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu. Để biết thêm các thông tin chi tiết liên lạc với Cảng vụ Hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh.

Thông báo hàng hải số 75/TBHH-TCTBĐATHHMN ngày 19/4/2018 của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam hết hiệu lực.


Những thông báo khác

Vị trí neo đậu của tàu chứa dầu “Vietsovpetro – 02”

Thi công nạo vét mở rộng luồng tại khu vực phao báo hiệu hàng hải số “58”, luồng Sài Gòn – Vũng Tàu

Vùng an toàn mỏ Lan Đỏ – Lô 06.1

Thiết lập mới 02 phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “T1”, “T2” khu vực đổ thải phục vụ nạo vét bến cảng chuyên dùng của nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 1, tỉnh Bình Thuận

Độ sâu vùng nước trước cầu cảng PV GAS Vũng Tàu trên luồng sông Thị Vải