Thứ bảy, 16/02/2019

Thông báo hàng hải

Về việc hoàn thành trục vớt sà lan Hưng Thịnh 03 bị chìm tại khu vực luồng hàng hải sông Dinh

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc hoàn thành trục vớt sà lan Hưng Thịnh 03 bị chìm tại khu vực luồng hàng hải sông Dinh

VTU – 69 – 2016

Vùng biển: Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Tên luồng: Luồng hàng hải sông Dinh.

Căn cứ văn bản số 1517/CTBĐATHHĐNB-KT ngày 26/11/2016 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Nam Bộ về việc hoàn thành công tác trục vớt sà lan Hưng Thịnh 03 bị chìm tại khu vực phao số “3” luồng hàng hải sông Dinh,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Sà lan Hưng Thịnh 03 đã được trục vớt và di dời khỏi hiện trường khu vực phao số “3” luồng hàng hải sông Dinh.

Thông báo hàng hải số 235/TBHH-TCTBĐATHHMN ngày 22/11/2016 hết hiệu lực.


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cảng Xi măng Nghi Sơn.

Độ sâu khu nước trước cảng Interflour, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Về việc rà quét chướng ngại vật khu nước trước bến sà lan cảng SSIT – Tân Thành, tỉnh Bả Rịa – Vũng Tàu

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Đầm Môn

THÔNG BÁO HÀNG HẢI Về việc thực hiện công tác khảo sát bằng ROV và đo điện trở cho toàn tuyến, dự án Đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn 2 giai đoạn 1.