Thứ năm, 23/05/2019

Thông báo hàng hải

Về việc hoàn thành trục vớt sà lan Hưng Thịnh 03 bị chìm tại khu vực luồng hàng hải sông Dinh

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc hoàn thành trục vớt sà lan Hưng Thịnh 03 bị chìm tại khu vực luồng hàng hải sông Dinh

VTU – 69 – 2016

Vùng biển: Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Tên luồng: Luồng hàng hải sông Dinh.

Căn cứ văn bản số 1517/CTBĐATHHĐNB-KT ngày 26/11/2016 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Nam Bộ về việc hoàn thành công tác trục vớt sà lan Hưng Thịnh 03 bị chìm tại khu vực phao số “3” luồng hàng hải sông Dinh,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Sà lan Hưng Thịnh 03 đã được trục vớt và di dời khỏi hiện trường khu vực phao số “3” luồng hàng hải sông Dinh.

Thông báo hàng hải số 235/TBHH-TCTBĐATHHMN ngày 22/11/2016 hết hiệu lực.


Những thông báo khác

Về việc tàu Ngân Hà 08 (số ĐKHC: CT-01377) bị chìm trên tuyến luồng hàng hải Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang

Thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Định An – Cần Thơ

Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu chướng ngại vật “TN”

Về thông số kỹ thuật độ sâu độ sâu khu nước trước cảng kho xăng dầu VK102/Quân khu 7

Thông số kỹ thuật luồng hàng hải Côn Sơn – Côn Đảo.