Thứ sáu, 14/12/2018

Thông báo hàng hải

Về việc hoàn thành trục vớt sà lan Hưng Thịnh 03 bị chìm tại khu vực luồng hàng hải sông Dinh

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc hoàn thành trục vớt sà lan Hưng Thịnh 03 bị chìm tại khu vực luồng hàng hải sông Dinh

VTU – 69 – 2016

Vùng biển: Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Tên luồng: Luồng hàng hải sông Dinh.

Căn cứ văn bản số 1517/CTBĐATHHĐNB-KT ngày 26/11/2016 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Nam Bộ về việc hoàn thành công tác trục vớt sà lan Hưng Thịnh 03 bị chìm tại khu vực phao số “3” luồng hàng hải sông Dinh,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Sà lan Hưng Thịnh 03 đã được trục vớt và di dời khỏi hiện trường khu vực phao số “3” luồng hàng hải sông Dinh.

Thông báo hàng hải số 235/TBHH-TCTBĐATHHMN ngày 22/11/2016 hết hiệu lực.


Những thông báo khác

Về việc tàu An Phú 868 bị tai nạn trên vùng biển tỉnh Bình Thuận

Về việc sà lan BV1098 bị chìm tại khu vực phao số 9 luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

Về việc tạm ngừng hoạt động đăng tiêu số “9” luồng hàng hải sông Dừa

Thiết lập mới hệ thống báo hiệu hàng hải thuộc dự án Đường dây 22kv cấp điện cho trung tâm hành chính huyện Kiên Hải – Kiên Giang

Thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cầu cảng VIETSOVPETRO, luồng hàng hải Sông Dinh