Thứ bảy, 19/01/2019

Thông báo hàng hải

Về việc hoàn thành trục vớt và di dời chướng ngại vật chìm đắm tại khu vực luồng hàng hải Quy Nhơn

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc hoàn thành trục vớt và di dời chướng ngại vật chìm đắm tại khu vực luồng hàng hải Quy Nhơn

BĐH – 15 – 2018

Vùng biển: Tỉnh Bình Định

Tên luồng:  Luồng hàng hải Quy Nhơn

Căn cứ Báo cáo số 753/CTBĐATHHNTB-KHVT ngày 17/8/2018 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Nam Trung Bộ về việc xử lý chướng ngại vật bị chìm trên vùng biển Quy Nhơn; Biên bản hiện trường ngày 16/8/2018 về việc xác nhận kết quả khắc phục vụ việc đột xuất bảo đảm an toàn giao thông,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Hiện nay, chướng ngại vật chìm đắm tại khu vực luồng hàng hải Quy Nhơn đã được trục vớt và di dời về vị trí an toàn để neo buộc.

Thông báo hàng hải số 161/TBHH-TCTBĐATHHMN ngày 15/8/2018 của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam hết hiệu lực.


Những thông báo khác

Về việc hoàn thành trục vớt và di dời tàu KH-96742TS (tên trước KH-96792TS) bị chìm trên tuyến luồng hàng hải Ba Ngòi

Về thông số kỹ thuật Luồng tàu ra vào và Khu nước trước bến 3.000DWT Cảng tạm Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4, tỉnh Bình Thuận.

Về việc thiết lập báo hiệu tình trạng giao thông trên luồng phục vụ điều tiết thi công cầu Bình Khánh và Phước Khánh

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Định An – Cần Thơ, đoạn luồng từ phao số “0” đến phao số “16”

Về thông số kỹ thuật độ sâu các đoạn cạn luồng hàng hải Vũng Tàu-Thị Vải