Thứ ba, 23/04/2019

Thông báo hàng hải

Về việc hoàn thành trục vớt và di dời chướng ngại vật chìm đắm tại khu vực luồng hàng hải Quy Nhơn

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc hoàn thành trục vớt và di dời chướng ngại vật chìm đắm tại khu vực luồng hàng hải Quy Nhơn

BĐH – 15 – 2018

Vùng biển: Tỉnh Bình Định

Tên luồng:  Luồng hàng hải Quy Nhơn

Căn cứ Báo cáo số 753/CTBĐATHHNTB-KHVT ngày 17/8/2018 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Nam Trung Bộ về việc xử lý chướng ngại vật bị chìm trên vùng biển Quy Nhơn; Biên bản hiện trường ngày 16/8/2018 về việc xác nhận kết quả khắc phục vụ việc đột xuất bảo đảm an toàn giao thông,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Hiện nay, chướng ngại vật chìm đắm tại khu vực luồng hàng hải Quy Nhơn đã được trục vớt và di dời về vị trí an toàn để neo buộc.

Thông báo hàng hải số 161/TBHH-TCTBĐATHHMN ngày 15/8/2018 của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam hết hiệu lực.


Những thông báo khác

Về việc thiết lập mới báo hiệu nổi: Phao báo hiệu chuyên dùng “SR1”, “SR2”, “SR3”, “SR4” phục vụ thi công nạo vét khu neo đậu, chuyển tải tránh trú bão, chờ đợi vào bến cảng trên tuyến luồng hàng hải Soài Rạp

Về việc Thay đổi đặc tính hoạt động của phao báo hiệu hàng hải số “8”, luồng Vũng Tàu – Thị Vải

Về khu vực thi công công trình: Hoạt động khoan thăm dò Dầu khí tại lô 04-2 thềm lục địa Việt Nam.

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cầu cảng Calofic

Chiến dịch khảo sát đáy biển trước khi lắp đặt các đường ống ngầm tại khu vực mỏ Tê Giác Trắng, Lô 16-1, ngoài khơi Nam Việt Nam