Thứ sáu, 16/11/2018

Thông báo hàng hải

Về việc hoàn thành trục vớt và di dời chướng ngại vật chìm đắm tại khu vực luồng hàng hải Quy Nhơn

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc hoàn thành trục vớt và di dời chướng ngại vật chìm đắm tại khu vực luồng hàng hải Quy Nhơn

BĐH – 15 – 2018

Vùng biển: Tỉnh Bình Định

Tên luồng:  Luồng hàng hải Quy Nhơn

Căn cứ Báo cáo số 753/CTBĐATHHNTB-KHVT ngày 17/8/2018 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Nam Trung Bộ về việc xử lý chướng ngại vật bị chìm trên vùng biển Quy Nhơn; Biên bản hiện trường ngày 16/8/2018 về việc xác nhận kết quả khắc phục vụ việc đột xuất bảo đảm an toàn giao thông,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Hiện nay, chướng ngại vật chìm đắm tại khu vực luồng hàng hải Quy Nhơn đã được trục vớt và di dời về vị trí an toàn để neo buộc.

Thông báo hàng hải số 161/TBHH-TCTBĐATHHMN ngày 15/8/2018 của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam hết hiệu lực.


Những thông báo khác

Về việc thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “PQ1”, “PQ2” “PQ3”, “PQ4” thuộc dự án Cảng hành khách quốc tế Phú Quốc, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

Về việc phương tiện thuỷ bị chìm tại khu vực phao báo hiệu hàng hải số “8A” luồng, luồng Sài Gòn – Vũng Tàu

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước neo đậu tàu trước bến và vùng nước ra luồng cảng Quốc tế Tân cảng Cái Mép (TCIT)

Về việc hoàn thành trục vớt và di dời sà lan SG 3289 ra khỏi vị trí neo tại khu vực sông Gò Gia

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải sông Dừa