Thứ ba, 18/06/2019

Thông báo hàng hải

Về việc hoàn thành trục vớt và di dời sà lan SG 8193 bị chìm trên luồng hàng hải Đồng Tranh – Gò Gia

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc hoàn thành trục vớt và di dời sà lan SG 8193 bị chìm

trên luồng hàng hải Đồng Tranh – Gò Gia

HCM – 13 – 2019

Vùng biển:    Thành phố Hồ Chí Minh

Tên luồng:    Luồng hàng hải Đồng Tranh – Gò Gia.

Căn cứ Văn bản số 258/BC-CTBĐATHHĐNB ngày 05/4/2019 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Nam Bộ về việc trục vớt sà lan SG 8193 bị chìm tại khu vực thượng lưu phao số “3” luồng hàng hải Đồng Tranh – Gò Gia,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Hiện nay, sà lan SG 8193 bị chìm tại khu vực thượng lưu phao báo hiệu hàng hải “3” luồng hàng hải Đồng Tranh – Gò Gia đã được trục vớt và di dời về phía bờ trái sông Gò Gia, không còn khả năng gây ảnh hưởng đến hoạt động hàng hải trên luồng hàng hải Đồng Tranh – Gò Gia.

Thông báo hàng hải số 44/TBHH-TCTBĐATHHMN ngày 21/3/2019 của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam hết hiệu lực./.


Những thông báo khác

Thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cảng KCN Đông Xuyên, phường Rạch Dừa, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu­­

Thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Định An – Cần Thơ

Về việc điều động tàu PVN Đại Hùng Queen từ lô 05.1a đến điểm neo

Về độ sâu khu nước Khu neo chờ đầu luồng Quan Chánh Bố

Về khu vực chuyên dùng: Diễn tập ứng cứu tràn dầu trên vùng biển Vũng Tàu