Thứ sáu, 23/08/2019

Thông báo hàng hải

Về việc hoàn thành trục vớt và di dời sà lan SG 8193 bị chìm trên luồng hàng hải Đồng Tranh – Gò Gia

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc hoàn thành trục vớt và di dời sà lan SG 8193 bị chìm

trên luồng hàng hải Đồng Tranh – Gò Gia

HCM – 13 – 2019

Vùng biển:    Thành phố Hồ Chí Minh

Tên luồng:    Luồng hàng hải Đồng Tranh – Gò Gia.

Căn cứ Văn bản số 258/BC-CTBĐATHHĐNB ngày 05/4/2019 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Nam Bộ về việc trục vớt sà lan SG 8193 bị chìm tại khu vực thượng lưu phao số “3” luồng hàng hải Đồng Tranh – Gò Gia,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Hiện nay, sà lan SG 8193 bị chìm tại khu vực thượng lưu phao báo hiệu hàng hải “3” luồng hàng hải Đồng Tranh – Gò Gia đã được trục vớt và di dời về phía bờ trái sông Gò Gia, không còn khả năng gây ảnh hưởng đến hoạt động hàng hải trên luồng hàng hải Đồng Tranh – Gò Gia.

Thông báo hàng hải số 44/TBHH-TCTBĐATHHMN ngày 21/3/2019 của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam hết hiệu lực./.


Những thông báo khác

Về việc thi công nạo vét duy tu luồng Soài Rạp – Hiệp Phước năm 2013

Về việc thay đổi đặc tính kỹ thuật của các phao báo hiệu hàng hải “TP1”, “TP2” trên tuyến luồng hàng hải Sông Tiền

Về việc thiết lập 02 phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “L1”, “L2” thuộc công trình cải tạo đất (san lấp mặt bằng) tại khu vực bồn bể chứa thuộc dự án Tổ hợp Hóa dầu miền Nam tại xã Long Sơn, TP Vũng Tàu

Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu: độ sâu các đoạn cạn đã hoàn thành thi công nạo vét duy tu.

Về việc thay đổi đặc tính đèn biển Gành Đèn