Thứ sáu, 21/09/2018

Thông báo hàng hải

Về việc hoàn thành trục vớt và di dời sà lan TG 17234 bị chìm tại khu vực phao báo hiệu hàng hải số “8A” trên luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc hoàn thành trục vớt và di dời sà lan TG 17234 bị chìm tại khu vực phao báo hiệu hàng hải số “8A” trên luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

HCM – 09 – 2018

Vùng biển:    Thành phố Hồ Chí Minh

Tên luồng:    Luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

Căn cứ Báo cáo số 224/BC-CTBĐATHHĐNB, ngày 30/3/2018 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Nam Bộ về việc sà lan số hiệu TG 17234 bị chìm đã được trục vớt và di dời,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Hiện nay, sà lan TG 17234 bị chìm đã được trục vớt và di dời khỏi khu vực phao báo hiệu hàng hải số “8A” trên luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu, không còn khả năng gây ảnh hưởng đến hoạt động hàng hải trên tuyến luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu.

Thông báo hàng hải số 59/TBHH-TCTBĐATHHMN ngày 29/3/2018 của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam hết hiệu lực.


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước bến cảng xăng dầu của SaiGon Petro

Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “H1”, “H2” thuộc công trình và trạm bơm nước thô, dự án xây dựng Nhà máy nước mặt Sông Hậu, tỉnh Hậu Giang

Về việc chấm dứt hoạt động của các phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng trên vùng biển Kiên Giang

Về việc thiết lập mới 02 phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “TH1”, “TH2” trên luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải

Độ sâu vùng nước trước cầu cảng Dự án bãi chế tạo kết cấu kim loại và thiết bị dầu khí (PVC-MS)