Thứ hai, 25/03/2019

Thông báo hàng hải

Về việc hoàn thành trục vớt và di dời sà lan TG 17234 bị chìm tại khu vực phao báo hiệu hàng hải số “8A” trên luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc hoàn thành trục vớt và di dời sà lan TG 17234 bị chìm tại khu vực phao báo hiệu hàng hải số “8A” trên luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

HCM – 09 – 2018

Vùng biển:    Thành phố Hồ Chí Minh

Tên luồng:    Luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

Căn cứ Báo cáo số 224/BC-CTBĐATHHĐNB, ngày 30/3/2018 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Nam Bộ về việc sà lan số hiệu TG 17234 bị chìm đã được trục vớt và di dời,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Hiện nay, sà lan TG 17234 bị chìm đã được trục vớt và di dời khỏi khu vực phao báo hiệu hàng hải số “8A” trên luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu, không còn khả năng gây ảnh hưởng đến hoạt động hàng hải trên tuyến luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu.

Thông báo hàng hải số 59/TBHH-TCTBĐATHHMN ngày 29/3/2018 của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam hết hiệu lực.


Những thông báo khác

Thông số kỹ thuật vùng nước trước cảng, tuyến luồng hàng hải vào cảng Căn cứ Vùng 2 Hải quân

Về việc thay đổi đặc tính hoạt động của các phao báo hiệu hàng hải phục vụ thi công nạo vét luồng Soài Rạp

Kéo giàn khoan Hakuryu-5 tới Lô 12W – mỏ Chim Sáo

Thông số kỹ thuật của luồng, vũng quay tàu và khu nước trước cảng Hòn Khói – tỉnh Khánh Hòa

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cảng Tân Thuận Đông