Chủ nhật, 22/04/2018

Thông báo hàng hải

Về việc hoàn thành trục vớt và di dời sà lan TG 17234 bị chìm tại khu vực phao báo hiệu hàng hải số “8A” trên luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc hoàn thành trục vớt và di dời sà lan TG 17234 bị chìm tại khu vực phao báo hiệu hàng hải số “8A” trên luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

HCM – 09 – 2018

Vùng biển:    Thành phố Hồ Chí Minh

Tên luồng:    Luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

Căn cứ Báo cáo số 224/BC-CTBĐATHHĐNB, ngày 30/3/2018 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Nam Bộ về việc sà lan số hiệu TG 17234 bị chìm đã được trục vớt và di dời,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Hiện nay, sà lan TG 17234 bị chìm đã được trục vớt và di dời khỏi khu vực phao báo hiệu hàng hải số “8A” trên luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu, không còn khả năng gây ảnh hưởng đến hoạt động hàng hải trên tuyến luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu.

Thông báo hàng hải số 59/TBHH-TCTBĐATHHMN ngày 29/3/2018 của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam hết hiệu lực.


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu: độ sâu các đoạn cạn đã hoàn thành thi công nạo vét duy tu.

Thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “T7” báo hiệu vùng nước thi công phía thượng lưu phục vụ khoan khảo sát địa chất xây dựng cầu Cần Giờ

Độ sâu khu nước trước cầu cảng Nam Sông Hậu

Về việc thay đổi đặc tính hoạt động phao báo hiệu hàng hải số “58” luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

Về việc khảo sát ROV tuyến ống khí 26” NCS2-GĐ1 năm 2017